راهنمای استفاده از نرم افزار RaySurvey2.7.1

منوهای نرم افزار

معرفی آیکون‌های موجود در صفحه اصلی نرم‌افزار

I. آیکون Bluetooth Connection:
از طریق این آیکون، ارتباط بلوتوثی بین گیرنده و کنترلر برقرار می‌گردد. آیکون مذکور را لمس نموده و در صفحه باز شده در قسمت Paired Devices، نام بلوتوث دستگاه‌هایی که کنترلر از پیش به آن‌ها متصل بوده نمایش داده می‌شود.
با لمس گزینه SCAN، نام بلوتوث دستگاه‌های موجود جهت اتصال به کنترلر، در صفحه نمایش داده می‌شود.
با انتخاب نام بلوتوث گیرنده iRo مورد نظر و لمس آیکون بلوتوث، ارتباط بین گیرنده و کنترلر برقرار می‌شود.
همچنین با فعال نمودن گزینه Auto connect، اتصال خودکار کنترلر به گیرنده، در هر بار ورود به نرم‌افزار فراهم می‌شود. با لمس مجدد آیکون گیرنده، نام بلوتوث و مشخصات دستگاه iRo از جمله مدل، شماره سریال دستگاه، تاریخ تولید، میزان درصد شارژ باتری، جریان مصرفی، ولتاژ باتری، فضای خالی حافظه گیرنده، دمای داخلی دستگاه و اندازه آفست آنتن L1 و L2 قابل مشاهده است.
با لمس مجدد آیکون بلوتوث، ارتباط کنترلر با گیرنده قطع می‌شود.
II. آیکون Satellites:
با استفاده از این آیکون، مشخصات ماهواره‌های ردیابی شده قابل مشاهده است. اعداد نمایش داده شده در کنار آیکون ماهواره معرف تعداد ماهواره‌های ردیابی شده است. در بخش TRACKING TABLE، سلامت وضعیت ماهواره‌هایی که سیگنال آن‌ها دریافت می‌شود را می‌توان مشاهده نمود. در بخش TRACKING GRAPH، نمودار میله‌ای از وضعیت SNR (سیگنال به نویز) نمایش داده می‌شود.
در صورتی که عدد SNR کمتر از 30 باشد، کیفیت سیگنال ماهواره ضعیف است. همچنین اگر عدد SNR بیش از 40 باشد، کیفیت سیگنال ماهواره شرایط مطلوبی دارد. در بخش SKY PLOT، آرایش هندسی ماهواره‌ها نشان داده شده است؛ گیرنده در مرکز دایره قرار دارد و با توجه به زاویه ارتفاعی و آزیموت، وضعیت ماهواره‌ها قابل مشاهده است.
III. آیکون NTRIP Settings:
به‌منظور تعریف پروفایل دریافت تصحیحات RTK، از آیکون رعد و برق استفاده می‌شود.
IV. آیکون Position Status:
پس از اتصال به سامانه مرجع از طریق آیکون رعد و برق، با لمس آیکون Position Status، موقعیت فعلی گیرنده و فاصله از نزدیک‌ترین ایستگاه مرجع نشان داده می‌شود. در قسمت CURRENT POSITION، پارامترهای مربوط به موقعیت گیرنده Rover از قبیل مختصات ژئودتیک، شماره زون و مختصات UTM، وضعیت لحظه‌ای مختصات، دقت مسطحاتی و دقت ارتفاعی قابل مشاهده است. در قسمت BASELINE، پارامترهای کاربردی موجود عبارت است از طول بیس‌لاین، طول و عرض جغرافیایی ایستگاه مرجع. در قسمت RTK Processing Status، بخش اول بیانگر فرکانس سیگنال‌های دریافتی از هر یک از سیستم‌های تعیین موقعیت است. در ادامه، تعداد و کیفیت سیگنال‌ها نشان داده شده است. بیشترین کیفیت سیگنال با حرف A و کمترین کیفیت با حرف D تعیین می‌شود.


V. آیکون Select Items:
در صفحه اصلی نرم‌افزار، بر روی 8 پارامتر موجود کلیک کرده و آیکون چرخ‌دنده را انتخاب نمایید. در صفحه باز شده، می‌توانید تعداد سطر و پارامترهای انتخابی جهت نمایش در صفحه اصلی نرم‌افزار را مشخص کنید.
تعداد سطر مورد نظر جهت نمایش را در قسمت Row Count تعیین نمایید. پارامترهای موجود جهت نمایش عبارتند از:
Point: نام نقطه
Lat: عرض جغرافیایی
Lon: طول جغرافیایی
Easting: مؤلفه شرقی-غربی مختصات UTM
Northing: مؤلفه شمالی-جنوبی مختصات UTM
HRMS: دقت مسطحاتی
VRMS: دقت ارتفاعی
Age: تأخیر در دریافت تصحیحات بر حسب ثانیه
Epoch: اپک
Mode: نوع موقعیت
El-Height: ارتفاع از سطح بیضوی
Ant-Height: ارتفاع آنتن
PDOP: ضریب تعدیل دقت تعیین موقعیت
Distance: فاصله افقی (با ضریب مقیاس 1) از آخرین نقطه برداشت شده
Code: کد
Description: توضیحات توجه:
پارامتر PDOP بیانگر کیفیت آرایش هندسی ماهواره‌ها است. درجه‌بندی کیفیت مقادیر مختلف PDOP در جدول زیر مشاهده می‌شود.
معرفی ابزار نقشه

معرفی گزینه‌های موجود در منو نرم‌افزار


I. گزینه Project
با انتخاب این گزینه، امکان ایجاد، ویرایش و حذف پروژه وجود دارد. با انتخاب گزینه Import project، فراخوانی پروژه مورد نظر امکان‌پذیر است.
گزینه Export project نیز امکان تهیه خروجی از پروژه مورد نظر را فراهم می‌کند.
از طریق گزینه Export All project نیز می‌توان از تمامی پروژه‌های موجود، خروجی تهیه کرد. با لمس آیکون مرتب‌سازی، امکان مرتب‌سازی پروژه‌ها بر اساس نام یا تاریخ وجود دارد. پس از انتخاب نوع مرتب‌سازی با لمس گزینه Apply چیدمان مورد نظر اعمال می‌گردد.
II. گزینه Data List
دسترسی به لیست نقاط، خطوط، چندضلعی و فایل‌های خام ذخیره شده از طریق گزینه Data List امکان‌پذیر است. در هر یک از لیست عوارض (نقاط، خطوط یا چندضلعی)، با لمس آیکون مرتب‌سازی می‌توان داده‌ها را بر اساس نام یا تاریخ مرتب نمود. همچنین می‌توان با لمس آیکون فیلتر داده‌ها را بر اساس نوع آن (COGO ،STAKEOUT ،MEASURE ،MANUAL و ...) نمایش داد. با لمس سطر مربوط به هر عارضه در لیست عوارض به مدت یک ثانیه، امکان انتخاب هر اندازه‌گیری به‌منظور خروجی گرفتن، حذف و ... به‌طور مجزا از سایر داده‌ها وجود دارد. همچنین به‌منظور حذف تمامی داده‌های موجود، آیکون سطل زباله را لمس نموده و در پنجره باز شده گزینه DELETE را انتخاب نمایید.
III. گزینه Import Data
در این بخش فراخوانی داده از قبیل نقاط، خطوط و یا چندضلعی با دو فرمت CSV (یا TXT) و DXF با استفاده از گزینه Import Data امکان‌پذیر است.
IV. گزینه Settings Raw Data Logging:
در قسمت Logging Mode، نحوه ذخیره‌سازی داده خام را در سه حالت DISABLE (عدم ذخیره داده خام)، STATIC (برداشت استاتیک) یا STATIC-KINEMATIC (برداشت PPK) می‌توان تعیین نمود. در بخش Logging Rate، نرخ ذخیره‌سازی بر حسب ثانیه تعیین می‌گردد. در قسمت Max File Size، حداکثر حجم فایل باینری جهت ذخیره‌سازی داده خام را می‌توان تعیین نمود. در صورت تکمیل شدن حجم فایل در حین عملیات، ادامه برداشت در یک فایل جدید ذخیره می‌شود. اگر پارامتر Storage Handling Mode، بر روی Stop تنظیم گردد، زمانی که حافظه داخلی دستگاه پر شود، ذخیره‌سازی داده خام متوقف شده و دیگر داده خام ذخیره نمی‌گردد. اما اگر گزینه Overwrite انتخاب شود، فایل‌های باینری جدید جایگزین فایل‌های قبلی موجود در حافظه می‌شود. پارامتر Minimum File Space حداقل فضای خالی باقیمانده در حافظه داخلی گیرنده را تعیین می‌کند. زمانی که حافظه خالی دستگاه به میزان تعیین شده در این پارامتر برسد، عملکرد تنظیم شده در بخش Storage Handling Mode اجرا می‌شود. Radio:
تنظیمات رادیویی برای دستگاه‌های مجهز به ماژول رادیویی در این بخش انجام می‌گیرد. Operation Mode:
تنظیمات Base و Rover در این بخش صورت می‌پذیرد. Satellite:
در این بخش می‌توان حد زاویه نسبت به افق (Cut Off Angle) و سیستم‌های تعیین موقعیت مختلف جهت دریافت سیگنال ماهواره را تعیین نمود. Tilt:
در این قسمت می‌توان تیلت‌سنسور دستگاه‌های مجهز به IMU را کالیبره نمود و پارامترهای مربوط به تیلت را مشاهده کرد. Reboot/Reset:
به‌منظور بازگرداندن تنظیمات اولیه نرم‌افزار iRo از گزینه Soft reset استفاده می‌شود.
جهت بازگرداندن تنظیمات اولیه سخت‌افزار و نرم‌افزار iRo می‌توان از گزینه Hard reset استفاده کرد.
با انتخاب گزینه Reboot نیز سیستم عامل گیرنده ابتدا خاموش شده و مجدداً راه‌اندازی می‌شود.
V. گزینه Map Settings
در قسمت Point Label، می‌توان یکی از پارامترهای موجود را جهت نمایش در کنار نقطه در صفحه نقشه انتخاب نمود. در قسمت Line And Area Label، امکان انتخاب نمایش یا عدم نمایش نام عارضه (خط یا چندضلعی) در کنار آن در صفحه نقشه وجود دارد. در قسمت Zoom to Scale، می‌توان عدد مقیاس پیش‌فرض را جهت بزرگنمایی صفحه نقشه تنظیم نمود. با انتخاب گزینه Show Compass، قطب‌نما در صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.
لازم به ذکر است جهت نمایش قطب‌نما، نیاز به راه‌اندازی مجدد نرم‌افزار است.
VI. گزینه Exit
با انتخاب گزینه Exit، از نرم‌افزار خارج شده و با انتخاب گزینه POWER OFF AND EXIT، علاوه‌بر خروج از نرم‌افزار، دستگاه iRo نیز خاموش می‌گردد. لازم بذکر است که در هنگام خارج شدن از نرم‌افزار، از تمامی پروژه‌ها با آخرین وضعیت و تغییرات، یک نسخه پشتیبان ذخیره می‌گردد.
در گوشی‌های صنعتی Ray-HM:

FileManager/All/RaySurvey/Backup/Projects

در سایر گوشی‌های اندروید:

Files/InternalStorage/RaySurvey/Backup/Projects

معرفی گزینه‌های موجود در لیست نرم‌افزار

 1. گزینه Map
  علاوه‌بر تنظیمات و نمایش پارامترهای عددی، براشت‌های انجام شده بر روی نقشه نیز قابل مشاهده است.
 2. گزینه Data
  فقط تنظیمات و پارامترهای عددی برداشت، نشان داده می‌شود. همه قابلیت‌های برداشت، پیاده‌سازی و ابزار COGO در این صفحه وجود دارد.
 3. گزینه Settings
  تنظیمات عمومی نرم‌افزار در این قسمت قابل ویرایش است.
     Measuring:
  در این بخش می‌توان تنظیمات مربوط به برداشت را انجام داد که موارد آن در ادامه آمده است.
    RMS(HRMS,VRMS):
  نمایش مقدار HRMS و VRMS را می‌توان در حالت 1σ (قابلیت اطمینان 68 درصد) و 2σ (قابلیت اطمینان 95 درصد) تنظیم نمود.
    Measuring quality:
  در این بخش می‌توانید نوع کیفیت Fix شدن گیرنده را تعیین نمایید. باید متذکر گردید که، در هر دو حالت High و Normal، ابهام فاز حل شده و گیرنده در حالت فیکس قرار دارد، اما در حالت High شرایط سخت‌گیرانه‌تری جهت پذیرش فیکس بودن در نظر می‌گیرد.
    Show measure button:
  با فعال‌سازی این گزینه، آیکون متحرک برداشت نقطه ظاهر شده و می‌توان آن را در هر قسمت از صفحه کنترلر قرار داد.
    Duplicate name:
  با فعال‌سازی این گزینه، ذخیره‌سازی نقطه با نام تکراری امکان‌پذیر خواهد بود.
    Show point details:
  در صورتی که گزینه Show point details dialog فعال باشد، پس از هر برداشت جزئیات اندازه‌گیری مربوط به نقطه نمایش داده می‌شود.
    Measuring sound:
  در صورتی که گزینه Measuring sound فعال باشد، پس از هر برداشت صدای بوق پخش می‌گردد تا کاربر از ذخیره شدن مختصات در پایگاه داده نرم‌افزار اطمینان حاصل نماید.
    Vibrate:
  در صورت فعال‌سازی گزینه Vibrate، پس از هر برداشت کنترلر دچار لرزش شده تا کاربر از ذخیره شدن مختصات در پایگاه داده نرم‌افزار اطمینان حاصل نماید.
    Internet:
  در این بخش با فعال‌سازی Checking internet status، هر 20 ثانیه یکبار با بررسی یک سایت که به‌طور پیش‌فرض www.google.com است، از داشتن اینترنت اطمینان حاصل می‌کند. در صورت نداشتن اینترنت، کاربر را از این موضوع مطلع می‌نماید.
    Sound:
  از طریق گزینه Speech می‌توان سخنگوی نرم‌افزار را فعال یا غیرفعال نمود. همچنین جهت تعیین جنسیت سخنگو نیز می‌توان از طریق Speech gender اقدام نمود، به طوری که Male سخنگوی آقا بوده و Female سخنگوی خانم است.

    Language:
  می‌توانید زبان نرم‌افزار را از بخش Language، بر روی زبان فارسی یا انگلیسی (English) تنظیم نمایید.
 4. گزینه Network Test
  مرحله 1: چک کردن دسترسی‌های نرم‌افزار
  مرحله 2: بررسی اتصال به اینترنت دیتا (data) یا وای‌فای (wifi)
  مرحله 3: بررسی وضعیت اینترنت از طریق یک آدرس سایت دلخواه
  مرحله 4: بررسی دسترسی به سرور با آدرس آی‌پی و پورت موجود در صفحه پروفایل (NTRIP Caster IP و Caster Port)
  مرحله 5: بررسی وضعیت دریافت داده از سرور در مدت زمان 20 ثانیه
 5. گزینه Help راهنمای جامع و کامل از تمامی قابلیت‌های نرم‌افزار RaySurvey و گیرنده‌های iRo و همچنین سوالات متداول در این بخش موجود است.
 6. گزینه About مشاهده نام و شماره نسخه نرم‌افزار RaySurvey، نسخه نرم‌افزار گیرنده iRo و اعمال فایل لایسنس در این بخش امکان‌پذیر است.

راهنمای نرم افزار RaySurvey2.7.1

برداشت RTK با استفاده از سامانه شمیم
 1. ابتدا از اتصال به اینترنت و برقراری ارتباط کنترلر با گیرنده از طریق بلوتوث اطمینان حاصل نمایید.
 2. با لمس آیکون Menu از نوار بالا و انتخاب گزینه Device Settings و زیرمنوی Operation Mode وارد بخش تنظیمات Base و Rover شوید.
 3. در قسمت Operation Mode گزینه ROVER و در قسمت RTK Link Type گزینه NTRIP را انتخاب کرده و آیکون Save را لمس نمایید.
 4. پس از برقراری اتصال، به‌منظور تعریف یک پروفایل دریافت تصحیحات، از گزینه رعد و برق در بخش Ntrip Caster IP، آدرس سرور ارسال کننده تصحیحات (برای سامانه شمیم: 178.252.171.15) و در بخش Ntrip Caster Port، عدد 2101 را وارد کنید.
 5. نام کاربری (Username) و رمز (Password) خود را وارد کنید. سپس گزینه GET SOURCE TABLE لمس کرده و الگوریتم دریافت تصحیحات (Mount Point) مورد نظر را انتخاب نمایید. توجه:
  - اگر گزینه Auto Reconnect فعال باشد، در صورت قطع شدن ارتباط با سرور در حین برداشت، نرم‌افزار تا 10 بار جهت برقراری ارتباط مجدد با سرور تلاش می‌کند. اگر در این مدت ارتباط برقرار گردد، دریافت تصحیحات ادامه داشته و روند عادی برداشت طی می‌شود در غیر این صورت پیغام قطع شدن ارتباط با سرور را نمایش می‌دهد.
 6. با لمس گزینه CONNECT وارد نقشه شده و مشاهده می‌کنید که علامت رعد و برق کوچک و بزرگ می‌شود. صبر کنید تا Age بر روی عدد 1 و Mode بر روی حالت FIXED قرار بگیرد. اکنون دستگاه آماده برداشت است.
  توجه داشته باشید که بسته به نوع تنظیم Measuring Quality در حالت Normal یا High (در منوی List گزینه Settings)، حالت فیکس به ترتیب در حالت یک تیک یا دو تیک در نظر گرفته می‌شود.
 7. در صفحه اصلی نرم‌افزار، آیکون Measuring Device Settings را لمس نموده و Measuring Mode مورد نظر را انتخاب کنید. توجه:
  - در صورتی که برداشت در حالت Topo انتخاب گردد، به ازای هر بار کلیک بر روی آیکون Measure یک نقطه ذخیره می‌شود.
  - چنانچه برداشت در حالت Average تنظیم شده و با فعال‌سازی گزینه Auto Stop زمان برداشت تعیین گردد، با لمس آیکون Measure شروع به برداشت نقطه نموده و پس از گذشت مدت زمان مشخص شده، عملیات برداشت به صورت خودکار متوقف می‌شود. در نهایت از تمامی مختصات‌های برداشت شده میانگین‌گیری کرده و مختصات متوسط را ذخیره می‌نماید. تعداد مختصات برداشت شده در حالت Average با پارامتر Epoch نمایش داده می‌شود. - همچنین با فعال‌سازی گزینه Show points STD، انحراف استاندارد مجموعه مختصات برداشت شده در حالت Average محاسبه گردیده و دایره خطا نمایش داده می‌شود.
  Always: همواره پس از هر برداشت، پراکندگی نقاط و دایره دقت نمایش داده می‌شود.
  1STD: اگر نقاطی خارج از محدوده انحراف استاندارد 1STD (فاصله اطمینان 68 درصد) باشد، پراکندگی نقاط و دایره دقت نمایش داده می‌شود، در غیر این صورت مختصات میانگین برای نقاط محاسبه شده و ذخیره می‌شود.
  برای حالت 2STD (فاصله اطمینان 95 درصد) و 3STD (فاصله اطمینان 99 درصد) نیز به همین صورت است.
  توجه داشته باشید که، گزینه Show points STD تنها برای برداشت RTK کاربرد دارد. بنابراین، در برداشت Static و PPK (ذخیره داده خام) این گزینه را غیرفعال کنید.
  - برداشت RTK در حالت Tilt، برای دستگا‌ه‌های مجهز به ماژول تیلت‌سنسور IMU مورد استفاده قرار می‌گیرد. جهت توضیحات تکمیلی به بخش 6 راهنمای استفاده از نرم‌افزار مراجعه شود.
 8. به‌منظور شروع برداشت RTK، از منوی START و زیر منوی Survey آیکون اندازه‌گیری را لمس کنید.
  همچنین جهت سهولت در کار، امکان برداشت با دکمه Low Volume (کم کردن صدا) گوشی نیز قرار داده شده است.
 9. توجه:
  - در صورتی که قصد برداشت در حالت Average را دارید، آیکون play را لمس نمایید. اگر کاربر قبل از توقف برداشت Average، به سمت نقطه بعدی حرکت کند، گیرنده در زمان جابجایی نیز نقاطی را ثبت می‌نماید و این باعث عدم صحت در مختصات میانگین برای نقطه مورد نظر می‌شود. در این حالت می‌توان با محاسبه انحراف استاندارد و بهبود آن، مختصات‌های خارج از محدوده را حذف نمود.
  برای این منظور، چنانچه در صفحه Measuring Settings و در بخش تنظیمات برداشت Average گزینه Show Points STD فعال باشد، پس از توقف برداشت Average نحوه پراکندگی نقاط نمایش داده می‌شود.
  پارامترهای گزینه FILTER عبارتند از:
  None: در این حالت همه نقاط (چه نقاط موجود در داخل دایره دقت و چه نقاط خارج از آن) نمایش داده می‌شود.
  1STD: محاسبه انحراف استاندارد نقاط با احتمال 68 درصد
  2STD: محاسبه انحراف استاندارد نقاط با احتمال 95 درصد
  3STD: محاسبه انحراف استاندارد نقاط با احتمال 99 درصد
  RESET: نادیده گرفتن تمامی محاسبات و بازگشت به حالت اولیه (شامل همه نقاط برداشت شده)
  با انتخاب هر یک از گزینه‌های 2STD ،1STD و 3STD انحراف استاندارد مجموعه نقاط، محاسبه شده و دایره دقت مسطحاتی به شعاع اندازه STD ترسیم می‌گردد. نقاطی که خارج از دایره باشند حذف شده و در محاسبه میانگین استفاده نمی‌شوند.
  با لمس گزینه Improve برای نقاط داخل دایره انحراف استاندارد جدیدی محاسبه شده و دایره دقت دیگری بر مبنای آن ترسیم می‌گردد. در این مرحله نیز نقاط خارج از دایره حذف می‌شوند.
  پارامترهای موجود در صفحه عبارتند از:
  Cnt: عدد سمت راست بیانگر تعداد کل نقاط و عدد سمت چپ نیز نشان‌دهنده تعداد نقاط داخل دایره است.
  1pSTD: انحراف استاندارد موقعیت مسطحاتی در حالت 1STD برحسب متر (همچنین 2pSTD و 3pSTD)
  hSTD: انحراف استاندارد مؤلفه ارتفاعی بر حسب متر
  نقطه قرمز رنگ: مختصات میانگین کل نقاط
  نقطه سبز رنگ: مختصات میانگین نقاط داخل دایره
  Min: کوچکترین مؤلفه N ،E و h نقاط ترسیم شده
  Max: بزرگترین مؤلفه N ،E و h نقاط ترسیم شده
  Avg: میانگین نقاط ترسیم شده
  جهت ذخیره نمودن مختصات، آیکون Save را لمس نمایید و در صورت عدم تمایل به ذخیره نقطه از گزینه DISCARD استفاده کنید.
 10. برای مشاهده نقاط برداشت شده از بخش Survey خارج شوید، آیکون Menu از نوار بالا را انتخاب و سپس گزینه Data List و Point را لمس نمایید.
برداشت Static در مناطق فاقد پوشش اینترنت
 1. به‌منظور برداشت استاتیک، با لمس آیکون Menu از نوار بالا، گزینه Device Settings را انتخاب کنید.
 2. گزینه Raw Data Logging را لمس نمایید. Logging Mode را در حالت Static قرار داده و نرخ ذخیره‌سازی داده را در قسمت Logging Rate تعیین کنید. در صورتی که Logging Rate بر روی 1 تنظیم شود، مشاهدات به ازای هر 1 ثانیه ذخیره می‌گردد.
  متناسب با حجم عملیات برداشت، پارامتر Max File Size را می‌توانید از 10 تا 50 مگابایت تعیین نمایید.
  پس از انجام تنظیمات فوق، آیکون Save را لمس نمایید.
 3. توجه:
  در صورتی که مدت زمان برداشت برای هر نقطه کمتر از یک ساعت باشد، Logging Rate را بر روی 1 ثانیه تنظیم کنید. برای برداشت‌های بیشتر از یک ساعت می‌توان بر روی عدد 2 و یا بیشتر تنظیم نمود.
 4. توجه داشته باشید که حالت برداشت بر روی Average قرار داشته باشد. بدین‌منظور گزینه Measuring Settings را انتخاب و Measuring Mode را به حالت Average تغییر داده و با فعال نمودن Auto Stop زمان مورد نظر را تنظیم و سپس آیکون Save را لمس کنید.
 5. جهت شروع برداشت، از منوی START گزینه Survey را انتخاب کنید. آیکون START GPS را لمس نمایید. نام نقطه را وارد کرده و گزینه START را لمس کنید. به دلیل تنظیم Logging Rate بر روی 1 ثانیه، در هر 1 ثانیه یک عدد به تعداد Epoch اضافه می‌شود.
 6. در صورت عدم فعال‌سازی Auto Stop، پس از گذشت مدت زمان لازم، جهت متوقف نمودن برداشت، آیکون Stop GPS را لمس کنید. توجه:
  - در شرایط کاملاً نرمال و آسمان باز و با نرخ ذخیره‌سازی 1 ثانیه، حداقل زمان لازم برای برداشت هر نقطه 20 دقیقه است. در محیط‌هایی که با محدودیت دید ماهواره همراه است، به دلیل کاهش تعداد ماهواره‌های ردیابی شده، لازم است مدت زمان برداشت از 20 دقیقه بیشتر شود. همچنین بدیهی است با تغییر عدد نرخ ذخیره‌سازی به بیش از 1 ثانیه، زمان برداشت متناسب با Logging Rate انتخاب شده، افزایش می‌یابد.
  - پس از اتمام برداشت و قبل از خاموش کردن گیرنده، تنظیمات مربوط به ذخیره داده خام را از حالت Static به حالت Disable تغییر دهید.
 7. برای مشاهده فایل‌های باینری ذخیره شده، از منوی تنظیمات، گزینه Data List را انتخاب کرده و Log Files را لمس نمایید.
 8. توجه:
  - داده‌های استاتیک با فرمت bin یا باینری در حافظه داخلی گیرنده ذخیره می‌شود. - در برداشت استاتیک، پس از هر روز کاری داده‌های خام را کنترل و تخلیه کنید. برای تخلیه می‌بایست از کابل تخلیه استفاده نمایید. از دو طریق می‌توان اقدام به تخلیه نمودن داده‌های باینری کرد:
  I- کابل تخلیه را به پورت p2 دستگاه و سپس به رایانه متصل کرده و فایل مورد نظر را کپی کنید.
  II- همچنین می‌توانید پس از اتصال کابل تخلیه به پورت P2، یک فلش را به کابل تخلیه متصل نموده و در نرم‌افزار RaySurvey با ورود به بخش Log Files فایل‌های باینری مورد نظر را انتخاب و گزینه Copy را لمس نمایید تا فایل‌های باینری در فلش کپی گردد.
  توجه داشته باشید که در روش دوم، فایلی که در قسمت زیرین آن عنوان Active نوشته شده است، از آنجا که آماده برای ذخیره داده خام است، امکان انتخاب آن جهت کپی در فلش وجود ندارد. به‌منظور تخلیه این فایل، ابتدا می‌بایست یک بار دستگاه خاموش و سپس روشن شود. - پس از تخلیه، با استفاده از برنامه RinexConverter-2.4 اقدام به تبدیل داده‌های خام به راینکس (نسخه 2.10 و یا 3.02) نمایید.
  - پس از هر بار اتصال دستگاه iRo به رایانه، دستگاه را یک بار خاموش و روشن کنید.
  - توجه داشته باشید که از اتصال دستگاه به رایانه‌های ویروسی اکیداً خودداری شود.
  - در صورتی که تعداد داده‌های باینری در حافظه دستگاه بیش از صد عدد باشد، پس از انتقال همه داده‌های باینری در رایانه، اقدام به فرمت حافظه دستگاه نمایید. بدین‌منظور از فرمت Fat32، برای گیرنده‌های iRo سرعت 16 کیلوبایت و گیرنده‌های iRoPro سرعت 32 کیلوبایت استفاده کنید.
  - نحوه نام‌گذاری فایل‌های باینری به صورت زیر است:
  چهار رقم اول: شماره سریال دستگاه
  چهار رقم دوم: سال میلادی (2021)
  سه رقم بعدی: روز از سال میلادی
  دو رقم بعدی: ساعت به وقت UTC
  دو رقم آخر: دقیقه به وقت UTC
  - به‌منظور تبدیل ساعت UTC به وقت ایران به صورت زیر عمل شود:
  ساعت ایران در شش ماهه اول سال = UTC+4.5
  ساعت ایران در شش ماهه دوم سال = UTC+3.5
  - جهت محاسبه روز از سال میلادی از لینک زیر می‌توانید استفاده کنید:
  www.labsat.co.uk
برداشت PPK در مناطق فاقد پوشش اینترنت
 1. برای شروع برداشت PPK، با لمس آیکون Menu از نوار بالا، گزینه Device Settings را انتخاب کنید.
 2. گزینه Raw Data Logging را لمس نمایید. Logging Mode را در حالت Static_Kinematic قرار داده و نرخ ذخیره‌سازی داده را در قسمت Logging Rate بر روی 1 ثانیه تنظیم کنید.
  متناسب با حجم عملیات برداشت، پارامتر Max File Size را می‌توانید از 10 تا 50 مگابایت تعیین نمایید.
  پس از انجام تنظیمات فوق، آیکون Save را لمس کنید.
 3. توجه داشته باشید که حالت برداشت بر روی Average قرار داشته باشد. بدین‌منظور گزینه Measuring Settings را انتخاب و Measuring Mode را به حالت Average تغییر داده و با فعال نمودن Auto Stop زمان مورد نظر را تنظیم و سپس آیکون Save را لمس کنید.
 4. جهت شروع برداشت، از منوی START گزینه Survey را انتخاب و آیکون Start GPS را لمس نمایید. نام نقطه را وارد کرده و گزینه START را لمس کنید. به دلیل تنظیم Logging Rate بر روی 1 ثانیه، در هر 1 ثانیه یک عدد به تعداد Epoch اضافه می‌شود. توجه:
  در شرایط کاملاً نرمال و آسمان باز و با نرخ ذخیره‌سازی 1 ثانیه، حداقل زمان لازم برای برداشت اولین نقطه، 20 دقیقه و نقاط بعد از آن 1 الی 2 دقیقه است. در محیط‌هایی که با محدودیت دید ماهواره همراه است، به دلیل کاهش تعداد ماهواره‌های ردیابی شده، لازم است مدت زمان برداشت، بیشتر شود. بدیهی است با تغییر نرخ ذخیره‌سازی، زمان برداشت متناسب با Logging Rate انتخاب شده، افزایش می‌یابد.
 5. در صورت عدم فعال‌سازی Auto Stop، پس از گذشت مدت زمان لازم، جهت متوقف نمودن برداشت، آیکون Stop GPS را لمس کنید. توجه:
  - در زمان برداشت PPK از خاموش کردن گیرنده، قرار دادن گیرنده کنار دیوار یا ساختمان‌های بلند یا زیر درختان (محیط‌هایی که باعث کاهش ناگهانی تعداد ماهواره‌های دریافتی می‌شود) و سروته کردن گیرنده بدلیل از بین رفتن عدد ابهام فاز که منجر به عدم پردازش داده‌های برداشت شده می‌گردد، خودداری کنید.
  - در صورت رخداد هر یک از وقایع فوق، یکبار گیرنده را خاموش و روشن کرده و آخرین نقطه برداشت شده به مدت 20 دقیقه و نقاط بعد از آن 1 الی 2 دقیقه برداشت گردد. توجه داشته باشید که برداشت‌های انجام شده بعد از خاموش و روشن کردن دستگاه، در فایل باینری جدیدی ذخیره می‌شود.
  - پس از اتمام برداشت و قبل از خاموش کردن گیرنده، تنظیمات مربوط به ذخیره داده خام را از حالت Static_Kinematic به حالت Disable تغییر دهید.
 6. برای مشاهده فایل‌های باینری ذخیره شده، با لمس آیکون Menu از نوار بالا، گزینه Data List را انتخاب کرده و گزینه Log Files را لمس نمایید. توجه:
  - توجه داشته باشید که داده‌های PPK با فرمت bin یا باینری در حافظه داخلی گیرنده ذخیره می‌شود. - در برداشت PPK، پس از هر روز کاری داده‌های خام را کنترل و تخلیه کنید. برای تخلیه می‌بایست از کابل تخلیه استفاده نمایید. از دو طریق می‌توان اقدام به تخلیه نمودن داده‌های باینری کرد:
  I- کابل تخلیه را به پورت p2 دستگاه و سپس به رایانه متصل کرده و فایل مورد نظر را کپی کنید.
  II- همچنین می‌توانید پس از اتصال کابل تخلیه به پورت P2، یک فلش را به کابل تخلیه متصل نموده و در نرم‌افزار RaySurvey با ورود به بخش Log Files فایل‌های باینری مورد نظر را انتخاب و گزینه COPY را لمس نمایید تا فایل‌های باینری در فلش کپی گردد.
  توجه داشته باشید که در روش دوم، فایلی که در قسمت زیرین آن عنوان Active قرار دارد، از آنجا که آماده برای ذخیره داده خام است، جهت تخلیه انتخاب نمی‌گردد. به‌منظور تخلیه این فایل، ابتدا می‌بایست یک بار دستگاه خاموش و سپس روشن شود. - پس از تخلیه، با استفاده از برنامه RinexConverter-2.4 اقدام به تبدیل داده‌های خام به راینکس (نسخه 2.10 و یا 3.02) نمایید.
  - پس از هر بار اتصال دستگاه iRo به رایانه، دستگاه را یکبار خاموش و روشن نمایید.
  - توجه داشته باشید که از اتصال دستگاه به رایانه‌های ویروسی اکیداً خودداری کنید.
  - در صورتی که تعداد داده‌های باینری در حافظه دستگاه بیش از صد عدد باشد، پس از انتقال همه داده‌های باینری در رایانه، اقدام به فرمت حافظه دستگاه نمایید. بدین‌منظور از فرمت Fat32، برای گیرنده‌های iRo سرعت 16 کیلوبایت و گیرنده‌های iRoPro سرعت 32 کیلوبایت استفاده کنید.
  - نحوه نام‌گذاری فایل‌های باینری به صورت زیر است:
  چهار رقم اول: شماره سریال دستگاه
  چهار رقم دوم: سال میلادی (2020)
  سه رقم بعدی: روز از سال میلادی
  دو رقم بعدی: ساعت به وقت UTC
  دو رقم آخر: دقیقه به وقت UTC
  - به‌منظور تبدیل ساعت UTC به وقت ایران به صورت زیر عمل شود:
  ساعت ایران در شش ماهه اول سال = UTC+4.5
  ساعت ایران در شش ماهه دوم سال = UTC+3.5
  - جهت محاسبه روز از سال میلادی از لینک زیر استفاده نمایید:
  www.labsat.co.uk
تنظیمات گیرنده در حالت Base برای دستگاه‌های رادیودار
 1. ابتدا با لمس آیکون Menu از نوار بالا و انتخاب گزینه Device Settings و زیر منوی Operation Mode وارد بخش تنظیمات Base و Rover شوید.
 2. در قسمت Operation Mode گزینه BASE را انتخاب نمایید. ابتدا مختصات ایستگاه Base را معرفی کنید. این مهم به 3 روش امکان‌پذیر است:
  روش اول: در صورت اتصال به اینترنت و سامانه شمیم، پس از fix شدن دستگاه وارد صفحه تنظیمات Base شده و با لمس گزینه Set Here موقعیت فعلی گیرنده را به‌عنوان مختصات ایستگاه Base معرفی نمایید. لازم بذکر است که در حالت Set Here مختصات ایستگاه با نام Base در Data List ذخیره می‌شود.
  روش دوم: در صورت عدم اتصال به اینترنت و سامانه شمیم، می‌توانید با لمس گزینه Set Here یک مختصات با صحت کم را برای ایستگاه Base معرفی کنید. توجه داشته باشید که در این حالت، دقت برداشت نقطه Base ممکن است از سی سانتی‌متر تا چند متر متغیر باشد. به همین دلیل تمامی نقاط برداشت شده توسط Rover دچار شیفت مختصاتی (به یک اندازه و در یک جهت) است، اما مختصات برداشت شده نسبت به نقطه Base دقت بالایی دارد. در صورت نیاز به تصحیح این شیفت می‌بایست داده‌های خام ایستگاه Base را جهت محاسبه مختصات دقیق، پس‌پردازش نموده و از طریق انتقال مختصات ثبت شده به‌عنوان ایستگاه Base بر روی مختصات دقیق بدست آمده، تمامی نقاط برداشت شده را منتقل نمایید. از آنجا که جهت شمال ثابت است، تنها با یک نقطه این انتقال امکان‌پذیر خواهد بود.
  روش سوم: چنانچه مختصات نقطه معلومی را در اختیار دارید، ابتدا آن را به لیست نقاط اضافه نموده و سپس با استفاده از گزینه Use Known Point نقطه مورد نظر را به‌عنوان ایستگاه Base فراخوانی کنید. توجه داشته باشید، در صورتی که مختصات معرفی شده به ایستگاه Base، اختلاف فاحشی نسبت به موقعیت حال حاضر گیرنده داشته باشد (اختلاف فاصله بیش از 100 متر)، پیغام خطا ظاهر شده و امکان ثبت مختصات اشتباه را نمی‌دهد.
 3. در گام بعدی می‌بایست ارتفاع آنتن را در قسمت Antenna Height بر حسب متر وارد کنید (ارتفاع دستگاه از قسمت زیرین یا کف دستگاه اندازه‌گیری گردد).
 4. به‌منظور پس‌پردازش داده‌های خام ایستگاه Base جهت تعیین موقعیت دقیق، Logging Rate را مشخص کنید (در صورتی که مدت انجام عملیات برای دستگاه Base کمتر از 1 ساعت باشد، Logging Rate را بر روی 1 ثانیه تنظیم نمایید. برای برداشت‌های بیش از یک ساعت می‌توان بر روی عدد 2 و یا بیشتر تنظیم نمود).
  توجه:
  حالت MAX، برداشت با نرخ 0.2 ثانیه (5 هرتز) را فراهم می‌کند که عمدتاً در عملیات‌های نقشه‌برداری با پهباد کاربرد دارد.
 5. در بخش Format با انتخاب گزینه RTCM3_GPS_GLO_BDS تصحیحات GPS و GLONASS و BeiDou ارسال می‌شود.
 6. همچنین در بخش RTK Link Type در صورت استفاده از رادیو خارجی گزینه EXTERNAL و در غیر این صورت گزینه INTERNAL انتخاب گردد.
 7. در بخش Base Station Name نام ایستگاه Base وارد می‌شود (نام ایستگاه Base حداکثر شامل 8 کاراکتر می‌تواند باشد).
 8. در قسمت Base Station ID یک عدد سه رقمی دلخواه به‌منظور تشخیص BaseLine توسط Rover، وارد نمایید.
 9. پس از اعمال تنظیمات با لمس آیکون Save و دریافت پیغام Configuration Applied Successfully وارد صفحه نقشه می‌شوید. نمایان شدن دکل رادیو در نوار بالا نشانگر تنظیم دستگاه در حالت Base است.
  در نوار Status عدد Epoch بر اساس نرخ تعیین شده Logging Rate تغییر خواهد کرد و بیانگر تعداد مشاهدات در فایل خام در حال ذخیره است.
 10. همانطور که در تصویر فوق مشاهده می‌شود رادیو دستگاه خاموش است. جهت روشن نمودن رادیو با لمس آیکون Menu از نوار بالا و انتخاب گزینه Device Settings و زیر منوی Radio وارد بخش تنظیمات رادیو شوید.
 11. به‌منظور تسهیل در تنظیمات مربوط به رادیو می‌توان با انتخاب گزینه RESET FACTORY تنظیمات کانال و فرکانس را انجام داد که در این صورت کانال 1 و پروتکل Satel-3AS به صورت پیش‌فرض انتخاب می‌گردد. در صورت استفاده از دیگر پروتکل و کانال‌ها، در دستگاه Rover نیز کانال و پروتکل مشابه انتخاب گردد.
 12. توجه:
  - در صورت متفاوت بودن رادیوهای داخلی دستگاه Base و Rover (یک رادیو از مدل Satel و یک رادیو از نوع 2 وات) از پروتکل Trim-450S(p) و کانال 7 جهت برقراری ارتباط رادیویی استفاده شود. - جهت برقراری ارتباط رادیویی بین گیرنده‌های iRo مجهز به رادیو Satel با دیگر گیرنده‌ها از جمله Trimble، Leica و ...، می‌توان از منوی Custom Channel استفاده نمود. برای این منظور می‌بایست مقادیر پارامترهای مربوط به Spacing ،Frequency ،FEC و Protocol با مقادیر مربوط به گیرنده دیگر یکسان باشد.
  توجه:
  با توجه به جدول تخصیص فرکانس مصوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هر کشور، نمی‌توان هر مقدار فرکانسی را بر روی رادیو تنظیم نمود، این کار می‌تواند پیگرد قانونی داشته باشد. فرکانس‌های پیش‌فرض محصولات شرکت مکان پرداز رایمند بر اساس فرکانس‌های مجاز جدول تخصیص فرکانس مصوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور تنظیم شده است که در جدول 1 و 2 مشاهده می‌شود.

  جدول1: فرکانس‌های مجاز به استفاده برای ایستگاه‌های رادیویی مرجع قابل حمل
  جدول 2: فرکانس‌های مجاز به استفاده برای ایستگاه‌های رادیویی مرجع ثابت پارامتر Channel Spacing دارای دو مقدار 12500Hz (12.5KHz) و 25000Hz (25KHz) است. در اکثر گیرنده‌های مجهز به رادیو به دلیل افزایش ماهواره‌های دریافتی و افزایش حجم داده RTCM معمولاً بر روی 25000Hz (25KHz) تنظیم می‌شود. پس از انجام تنظیمات فوق، ابتدا گزینه OK و سپس آیکون Save را لمس کنید.
  - در صورت عدم ارسال تصحیحات از گیرنده Base می‌توان در بخش تنظیمات Base از فرمت RTCM2 استفاده نمود.
 13. پس از انجام تنظیمات فوق در صفحه اصلی نرم‌افزار علامت دکل به شکل یک فرستنده ظاهر شده و LED رادیو تعبیه شده بر روی گیرنده در حالت چشمک‌زن نارنجی قرار می‌گیرد.
 14. توجه:
  دستگاه Base در یک منطقه مرتفع (بر روی تپه یا ساختمان مشرف به منطقه کاری) نسبت به دستگاه Rover قرار گیرد. در صورت استفاده از ژالن، سعی شود ارتفاع ژالن بر روی 2 متر یا بیشتر تنظیم گردد.
  - پس از اتمام کار با لمس آیکون تغییر به Rover (در قسمت پایین سمت راست) و انتخاب گزینه Yes گیرنده را از حالت Base بر روی حالت Rover قرار دهید.
تنظیمات دستگاه Rover در حالت رادیویی
 1. ابتدا با لمس آیکون Menu از نوار بالا و انتخاب گزینه Device Settings و زیرمنوی Operation Mode وارد بخش تنظیمات Base و Rover شوید.
 2. در قسمت Operation Mode گزینه ROVER و در قسمت RTK Link Type گزینه RADIO را انتخاب کرده و آیکون Save را لمس نمایید.
 3. با لمس آیکون Menu از نوار بالا و انتخاب گزینه Settings، گزینه Radio را انتخاب کرده و وارد قسمت Radio Settings شوید. در این قسمت ابتدا گزینه RESET FACTORY را لمس نموده و سپس تنظیمات رادیو در Rover را دقیقاً مطابق با تنظیمات رادیو در Base انجام دهید.
 4. در صورت دریافت تصحیحات از گیرنده Base، در صفحه اصلی نرم‌افزار عدد Age (در شرایط ایده‌آل عدد 1 یا 2 را نمایش می‌دهد)، دقت مسطحاتی (HRMS) و دقت ارتفاعی (VRMS) و فیکس بودن (Mode) گیرنده را کنترل کنید. توجه:
  - به‌منظور بهبود برقراری ارتباط بین گیرنده Base و Rover حتماً ارتفاع ژالن بر روی 2 متر یا بیشتر تنظیم شود. - در صورت افزایش عدد Age حتماً از صحت عملکرد گیرنده Base اطمینان حاصل نمایید.
  - در حین کار به صورت RTK رادیویی، برد رادیو بستگی به نوع منطقه و توپوگرافی آن دارد. در مناطق شهری 2 الی 3 کیلومتر، در منطقه کوهستانی تا 5 کیلومتر و در مناطق دشتی و هموار حداقل تا 10 کیلومتر می‌توان برداشت رادیویی انجام داد.
  - در صورتی که عدد Age بر روی صفر قرار داشته باشد، بیانگر این است که تصحیحات ارسالی از گیرنده Base دریافت نمی‌گردد. در این شرایط ابتدا از ارسال تصحیحات توسط گیرنده Base اطمینان حاصل نمایید، سپس تنظیمات مربوط به گیرنده Rover را کنترل کنید.
 5. جهت برداشت نقطه، گزینه START را لمس کرده و گزینه Survey را انتخاب نمایید. آیکون Start GPS را انتخاب نموده، نام نقطه را وارد و گزینه START را لمس کنید.
  همچنین جهت سهولت در کار، امکان برداشت با دکمه Low Volume (کم کردن صدا) گوشی قرار داده شده است.
نحوه کالیبره کردن و راه‌اندازی تیلت‌سنسور در نرم‌افزار RaySurvey
 1. قبل از برداشت عوارض با دستگاه مجهز به تیلت‌سنسور، ابتدا بایستی تراز الکترونیکی تیلت‌سنسور با تراز ژالن مورد استفاده منطبق گردد. بدین‌منظور، ابتدا دستگاه را بر روی ژالن نصب کرده و آن را با کمک ژالن‌گیر کاملاً تراز نمایید.
  توجه:
  - ژالن در حالت کاملاً ثابت و بدون کوچکترین لغزشی قرار گرفته و تا حد امکان با حساسیت و دقت بالایی نسبت به تراز کردن ژالن اقدام نمایید.
 2. به سامانه‌های تعیین موقعیت آنی نظیر سامانه شمیم متصل شده و پس از دریافت تصحیحات، صبر کنید تا Age بر روی عدد 1 و Mode بر روی حالت FIXED قرار بگیرد.
 3. با لمس آیکون Menu از نوار بالا، گزینه Device Settings را انتخاب نموده و وارد بخش Tilt شوید.
 4. گزینه CALIBRATION را لمس نموده و حدود 1 الی 2 دقیقه صبر نمایید تا پیغام

  The Calibration has been completed successfully

  ظاهر شود. در این لحظه حباب تراز الکترونیکی شروع به حرکت کرده تا اینکه در وسط دایره تراز قرار بگیرد. همزمان با حرکت حباب تراز، می‌توان اندازه زاویه Tilt را در بخش کناری صفحه مشاهده نمود که به صفر نزدیک می‌شود تا به حالت پایدار برسد (بهترین حالت عدد صفر است اما عموماً به دلیل حرکات جزئی ناشی از باد و ... ، این عدد در حدود 0.01 تا 0.05 درجه در حال تغییر است).
 5. پس از اتمام عملیات کالیبراسیون، ژالن را از ژالن‌گیر جدا نمایید.
  - لازم بذکر است که، عملیات کالیبراسیون برای تمامی دستگاه‌های تیلت‌دار در شرکت انجام می‌شود، اما به دلیل متفاوت بودن شرایط فیزیکی و دقت تراز ژالن‌ها با یکدیگر، بهتر است این فرآیند با ژالن مورد استفاده توسط کاربر صورت پذیرد.
 6. در صفحه اصلی نرم‌افزار، آیکون Measuring Settings را انتخاب نموده و Measuring Mode را در حالت Tilt قرار دهید و آیکون Save را لمس نمایید.
 7. در نوار بالا بر روی آیکون فیکس، دایره‌ای به رنگ قرمز ظاهر می‌شود که به معنای غیرفعال بودن تیلت‌سنسور است. به‌منظور فعال شدن تیلت‌سنسور می‌توان از دو طریق اقدام نمود:
  I- ژالن را در سه یا چهار جهت (با نقطه اتکاء پای ژالن) به آرامی خم نمایید (تا حد امکان سعی گردد این حرکت با گشتاور بیشتری انجام شود).
  II- ژالن را به صورت تقریباً قائم نگه داشته و چند متر حرکت کنید. دقت کنید که در این روش، ژالن نباید بیش از 20 درجه از حالت قائم انحراف داشته باشد.
  با انجام این فرآیند رنگ قرمز دایره، به رنگ سبز تغییر می‌کند.
 8. قبل از انجام برداشت یا پیاده‌سازی، ارتفاع دقیق ژالن را در صفحه اصلی نرم‌افزار و در قسمت مربوط به ارتفاع ژالن وارد کنید.
 9. بدون نیاز به تراز نگه داشتن ژالن، با انتخاب گزینه START و سپس گزینه Survey، شروع به برداشت کنید و یا گزینه Stakeout را انتخاب نموده و عملیات پیاده‌سازی را انجام دهید. توجه:
  - توجه داشته باشید که بسته به نوع تنظیم Measuring Quality در حالت Normal یا High (در منوی List گزینه Settings)، حالت فیکس به ترتیب در حالت یک تیک یا دو تیک در نظر گرفته می‌شود.
  - در صورتی که در لحظه برداشت به هر دلیلی دستگاه از حالت فیکس خارج شده و دایره به رنگ قرمز تبدیل شود، نقطه برداشت شده در لیست نقاط ثبت و ذخیره نمی‌گردد.
  - از حرکت و چرخش ناگهانی ژالن و شتاب ناگهانی که باعث خارج شدن گیرنده از حالت فیکس می‌شود پرهیز نمایید.
  - توجه داشته باشید که در هنگام استفاده از تیلت‌سنسور، پنل کاربری گیرنده همواره به سمت اپراتور قرار داشته باشد.
  - جهت جلوگیری از بروز خطا در محاسبه موقعیت نقطه، همیشه توجه داشته باشید که ارتفاع ژالن به‌طور کاملاً دقیق وارد شده باشد.
  - به‌منظور تسریع در فیکس شدن دستگاه و پایداری هرچه بیشتر آن، ارتفاع ژالن را بر روی 2 متر و یا بالاتر تنظیم نمایید.
تهیه فایل خروجی از برداشت‌ها با فرمت مورد نظر
 1. با انتخاب آیکون Menu از نوار بالا، از قسمت Data List به صفحه لیست نقاط، خطوط یا چندضلعی وارد شوید.
 2. جهت تهیه فایل خروجی از نقاط، آیکون Export را لمس نمایید. نام فایل خروجی را در بخش File name وارد نموده و نوع فرمت را در قسمت Select Format انتخاب کنید. همچنین با لمس گزینه Edit می‌توان پارامترهای خروجی را تعیین نمود. در نهایت گزینه EXPORT را لمس نمایید.

  اگر نوع فرمت فایل خروجی CSV یا TXT انتخاب شده باشد، چنانچه قبل از لمس EXPORT گزینه Modified Coordinates فعال گردد، مختصات اصلاح شده محاسبه و در فایل خروجی با عناوین Modified Easting و Modified Northing نمایش داده می‌شود. برای این کار دو روش وجود دارد:
  I- محاسبه نسبت به نقطه میانگین
  در این حالت میانگین ضریب مقیاس ترکیبی (CSF) تمامی نقاط موجود در پروژه محاسبه شده و نسبت به نقطه میانگین به همه نقاط اعمال می‌گردد. Average Easting و Average Northing میانگین مختصات نقاط موجود در پروژه بوده و Average CSF نیز میانگین ضریب مقیاس ترکیبی نقاط است. II- محاسبه نسبت به نقطه انتخاب شده
  در این روش یک نقطه مرجع توسط کاربر تعیین شده و تمامی محاسبات نسبت به آن انجام می‌شود. توجه:
  محاسبه مختصات Modified تنها در حالتی که فرمت خروجی CSV و TXT انتخاب شود، امکان‌پذیر است.
 3. جهت تهیه فایل خروجی از خطوط، آیکون Export را لمس نمایید. نام فایل خروجی را در بخش File name وارد نموده و نوع فرمت را در قسمت Select Format انتخاب کنید.
  در نهایت گزینه EXPORT را لمس نمایید.
 4. جهت تهیه فایل خروجی از چندضلعی، آیکون Export را لمس نمایید. نام فایل خروجی را در بخش File name وارد نموده و نوع فرمت را در قسمت Select Format انتخاب کنید.
  در نهایت گزینه EXPORT را لمس نمایید.
 5. فایل خروجی در مسیر زیر ذخیره می‌شود:
  در گوشی‌های صنعتیRay-HM:

  FileManager/All/RaySurvey/Export

  در سایر گوشی‌های اندروید:

  Files/InternalStorage/RaySurvey/Export

ورود نقاط، خطوط و چندضلعی با فرمت DXF به نرم‌افزار
 1. ابتدا فایل DXF را در مسیر مشخص در حافظه کنترلر کپی نمایید.
 2. جهت وارد کردن فایل DXF مورد نظر، با لمس آیکون Menu از نوار بالا، گزینه Import Data را انتخاب کنید.
 3. در صفحه باز شده گزینه DXF را انتخاب کرده و فایل را از مسیر ذخیره شده بارگذاری نمایید.
 4. نوع مختصات را با توجه به زون منطقه انتخاب کنید.
  چنا‌نچه لوکالیزیشن انجام داده‌اید و مختصات عارضه‌ها را در سیستم مختصات محلی تهیه نموده‌اید، Coordinate System را در حالت LOCAL قرار دهید.
 5. نوع آیتم‌های ورودی را در Import Items تعیین نمایید. به‌منظور فراخوانی فایل DXF شامل نقاط، خطوط و انواع چندضلعی، گزینه All را انتخاب کنید. به‌منظور فراخوانی فقط نقاط موجود در فایل DXF گزینه POINT را انتخاب کنید. به همین ترتیب گزینه LINE یا AREA را نیز برحسب نیاز می‌توان انتخاب نمود.
 6. به منظور مجزا کردن عارضه‌های (نقاط، خطوط و چندضلعی‌ها) فراخوانی شده توسط فایل dxf از دیگر عارضه‌های موجود در پروژه، می‌توان از بخش Naming config فرمت نام‌گذاری خاصی را برای آنها تعیین نمود.
  File name: نام فایل در ابتدای نام همه عارضه‌ها قرار داده می‌شود.
  Prefix: کاربر می‌تواند یک پیشوند دلخواه برای نام عارضه‌ها تعیین نماید.
  Prefix + File name: علاوه‌بر نام فایل، می‌توان یک پیشوند نیز برای نام عارضه‌ها تعیین نمود (برای حالتی که بیش از یک فایل dxf در پروژه فراخوانی می‌شود).
 7. در فراخوانی خطوط و انواع چندضلعی این امکان وجود دارد که مختصات رئوس خطوط و یا چندضلعی‌ها را نیز وارد نمود. بدین‌منظور گزینه Import Points را فعال نمایید. در این حالت مختصات رئوس در قسمت Data List قابل مشاهده و پیاده‌سازی است.
 8. گزینه Ok را لمس نمایید. در این صورت پیغام

  Store data has Started, please wait…

  را مشاهده خواهید کرد. در صورت بالا بودن حجم فایل ورودی، تا زمان اتمام بارگذاری داده‌ها صبر کنید.
 9. به‌منظور بررسی صحت اطلاعات ورودی، با لمس آیکون Menu از نوار بالا، گزینه Data List را انتخاب نموده و با لمس گزینه Line ،Point و یا Area، اطلاعات فراخوانی شده را مورد بررسی قرار دهید.
نحوه آماده‌سازی نقاط در فایل متنی برای ورود به نرم‌افزار
برای پیاده‌سازی نقاط با گیرنده GNSS باید مختصات نقاط را وارد نرم‌افزار RaySurvey نمود. در صورتی که تعداد نقاط کم باشد می‌توان مختصات نقاط را به‌طور دستی و در صورتی که تعداد نقاط بالا باشد می‌توان به صورت فایل متنی با فرمت TXT یا CSV در نرم‌افزار فراخوانی کرد.
به‌منظور تهیه خروجی از نرم‌افزار Civil3D یا AutoCAD و ورود به نرم‌افزار RaySurvey به‌صورت زیر عمل کنید:
 1. در نرم‌افزار Civil3D یا AutoCAD در قسمت TOOLSPACE بر روی گزینه Points کلیک کرده و گزینه Export را انتخاب کنید.
 2. در قسمت Format، با توجه به اطلاعات نقاط، فرمت مناسب را تعیین کنید. به‌طور مثال اگر شماره نقطه و مقادیر Z ,Y ,X مشخص است، فرمت PENZ (comma delimited) را انتخاب نمایید.
  همچنین محل ذخیره‌سازی را در قسمت Destination File مسیردهی کنید.
 3. فایل خروجی تهیه شده را اجرا کرده و عناوین ستون‌ها را مشخص نمایید. به‌طور مثال اگر در ستون اول شماره نقاط قرار دارد، عنوان Point Number را تایپ کنید. به همین ترتیب برای هر ستون عنوان مربوطه را قرار دهید.
 4. فایل خروجی تهیه شده را در مسیر مشخص در داخل کنترلر کپی نمایید.
ورود نقاط با فرمت CSV یا Text به نرم‌افزار
 1. ابتدا فایل CSV و یا Text را در مسیر مشخص در داخل کنترلر کپی نمایید.
 2. جهت وارد کردن فایل مورد نظر، با لمس آیکون Menu از نوار بالا، گزینه Import Data را انتخاب نمایید. در صفحه باز شده گزینه CSV را انتخاب کرده و فایل نقاط را از مسیر ذخیره شده بارگذاری کنید.
 3. نوع جداکننده مؤلفه‌ها در قسمت Fields Delimiter و سیستم مختصات را با توجه به نوع مختصات موجود در فایل تعیین نموده و گزینه Next را لمس کنید. اگر با پیغام خطا مواجه شدید گزینه Ok را انتخاب نمایید.
  چنا‌نچه لوکالیزیشن انجام داده‌اید و مختصات نقاط را در سیستم مختصات محلی تهیه نموده‌اید، Coordinate System را در حالت LOCAL قرار دهید.
 4. در قسمت Select X column، مقدار Easting را معرفی نمایید. Northing و Height را نیز به ترتیب در ستون Y و Z معرفی کنید. نام و یا شماره نقطه را در قسمت Select Name انتخاب کرده و گزینه IMPORT را لمس نمایید.
  در صورت انجام صحیح مراحل فوق، پیغام Imported Successfully را مشاهده خواهید کرد.
 5. به‌منظور مشاهده اطلاعات ورودی، با لمس آیکون Menu از نوار بالا، گزینه Data List را انتخاب نموده و گزینه Line ،Point و یا Area را لمس کنید و اطلاعات فراخوانی شده را مورد بررسی قرار دهید.
ورود نقاط به صورت دستی به نرم‌افزار
 1. با لمس آیکون Menu از نوار بالا، گزینه Data List را انتخاب نموده و گزینه Point را لمس نمایید.
 2. آیکون Add New Point را انتخاب کنید.
 3. در قسمت Coordinate System نوع مختصات (WGS84 یا UTM) را تعیین نموده و نام نقطه را در قسمت Point Name وارد کنید.
  اگر نوع مختصات WGS84 انتخاب شود مؤلفه‌های Longitude و Latitude را بر حسب درجه وارد نمایید. در صورت انتخاب مختصات UTM، مؤلفه‌های Easting و Northing را ثبت کنید. پارامتر ارتفاع را نیز می‌توان در قسمت Height وارد نمود. در نهایت گزینه ADD را لمس کنید.
 4. نقطه مورد نظر به Data List اضافه می‌شود. به‌منظور مشاهده نقطه بر روی نقشه، نام نقطه را لمس نموده و گزینه Map را انتخاب کنید.
ایجاد خط با استفاده از نقاط موجود
 1. با لمس آیکون Menu از نوار بالا، گزینه Data List را انتخاب کرده و گزینه Line را لمس نمایید.
 2. آیکون با علامت مثبت را انتخاب نموده و نام خط مورد نظر را وارد و گزینه ADD را انتخاب کنید.
 3. نام خط اضافه شده به لیست را لمس کنید تا صفحه جزئیات خط باز شود. در صفحه جزئیات خط گزینه POINTS را انتخاب کنید.
 4. بر روی آیکون با علامت مثبت کلیک کرده و در صفحه باز شده با انتخاب گزینه FROM MAP، وارد صفحه نقشه شده و نقاط مورد نظر را به ترتیب لمس نمایید. پس از اتمام انتخاب نقاط، گزینه تیک موجود در بالای صفحه نقشه را لمس کنید. با لمس خط و انتخاب نام آن می‌توانید وارد صفحه جزئیات خط شوید.
 5. روش دیگر جهت معرفی نقاط این است که در صفحه باز شده بر روی آیکون با علامت مثبت کلیک کرده و نام نقطه را در قسمت Add this point وارد کنید. همچنین می‌توانید محل قرارگیری نقطه را نسبت به نقاط دیگر موجود در لیست تعیین نمایید؛ بدین صورت که در قسمت This Point نام نقطه موجود در لیست را وارد کنید، چنانچه نقطه جدید قبل از نقطه موجود است، گزینه Before و در غیر این صورت گزینه After را انتخاب نمایید. سپس گزینه ADD را لمس کنید.
  دیگر نقاط را نیز به همین نحو می‌توان اضافه نمود. پس از معرفی تمامی نقاط گزینه Back را لمس کنید. در این صورت با لمس نام خط مورد نظر، در صفحه باز شده مشخصات خط قابل مشاهده است.
  پارامترهای طول موجود در مشخصات خط عبارت است از:
  UTM-Length: طول در سیستم تصویر UTM
  Local-Length: طول محلی (با ضریب مقیاس 1)
  S-Length: طول مایل (فاصله سه‌بعدی بین نقاط ابتدا و انتهای خط)
 1. با لمس آیکون Menu از نوار بالا، گزینه Data List را انتخاب کرده و گزینه Line را لمس نمایید.
 2. آیکون با علامت مثبت را انتخاب نموده و نام خط مورد نظر را وارد و گزینه ADD را انتخاب کنید.
 3. نام خط اضافه شده به لیست را لمس کنید تا صفحه جزئیات خط باز شود. در صفحه جزئیات خط گزینه POINTS را انتخاب کنید.
 4. بر روی آیکون با علامت مثبت کلیک کرده و در صفحه باز شده با انتخاب گزینه FROM MAP، وارد صفحه نقشه شده و نقاط مورد نظر را به ترتیب لمس نمایید. پس از اتمام انتخاب نقاط، گزینه تیک موجود در بالای صفحه نقشه را لمس کنید. با لمس خط و انتخاب نام آن می‌توانید وارد صفحه جزئیات خط شوید.
 5. روش دیگر جهت معرفی نقاط این است که در صفحه باز شده بر روی آیکون با علامت مثبت کلیک کرده و نام نقطه را در قسمت Add this point وارد کنید. همچنین می‌توانید محل قرارگیری نقطه را نسبت به نقاط دیگر موجود در لیست تعیین نمایید؛ بدین صورت که در قسمت This Point نام نقطه موجود در لیست را وارد کنید، چنانچه نقطه جدید قبل از نقطه موجود است، گزینه Before و در غیر این صورت گزینه After را انتخاب نمایید. سپس گزینه ADD را لمس کنید.
  دیگر نقاط را نیز به همین نحو می‌توان اضافه نمود. پس از معرفی تمامی نقاط گزینه Back را لمس کنید. در این صورت با لمس نام خط مورد نظر، در صفحه باز شده مشخصات خط قابل مشاهده است.
  پارامترهای طول موجود در مشخصات خط عبارت است از:
  UTM-Length: طول در سیستم تصویر UTM
  Local-Length: طول محلی (با ضریب مقیاس 1)
  S-Length: طول مایل (فاصله سه‌بعدی بین نقاط ابتدا و انتهای خط)
ایجاد چندضلعی با استفاده از نقاط موجود
 1. با لمس آیکون Menu از نوار بالا، گزینه Data List را انتخاب نموده و گزینه Area را لمس نمایید.
 2. آیکون با علامت مثبت را انتخاب کرده و نام چندضلعی مورد نظر را وارد و گزینه ADD را انتخاب کنید.
 3. نام چندضلعی اضافه شده به لیست را لمس کنید تا صفحه جزئیات باز شود. در صفحه باز شده گزینه POINTS را انتخاب کنید.
 4. بر روی آیکون با علامت مثبت کلیک کرده و سپس با انتخاب گزینه FROM MAP وارد صفحه نقشه شوید و نقاط مورد نظر را به ترتیب لمس نمایید. پس از اتمام انتخاب نقاط، گزینه تیک موجود در بالای صفحه نقشه را لمس کنید. با لمس چندضلعی و انتخاب نام آن می‌توانید وارد صفحه جزئیات شوید.
 5. روش دیگر جهت معرفی نقاط این است که در صفحه باز شده بر روی آیکون با علامت مثبت کلیک کرده و نام نقطه را در قسمت Add this point وارد کنید. همچنین می‌توانید محل قرارگیری نقطه را نسبت به نقاط دیگر موجود در لیست تعیین نمایید؛ بدین صورت که در قسمت This Point نام نقطه موجود در لیست را وارد کنید، چنانچه نقطه جدید قبل از نقطه موجود است، گزینه Before و در غیر این صورت گزینه After را انتخاب نمایید. سپس گزینه ADD را انتخاب کنید.
  دیگر نقاط را نیز به همین نحو می‌توان اضافه نمود. پس از معرفی تمامی نقاط، گزینه Back را لمس نمایید. در این صورت با لمس نام چندضلعی مورد نظر، در صفحه باز شده مشخصات آن قابل مشاهده است.
  پارامترهای موجود در مشخصات چندضلعی عبارت است از:
  UTM-Perimeter: محیط چندضلعی در سیستم تصویر UTM
  Local-Perimeter: محیط محلی چندضلعی (با اعمال ضریب مقیاس منطقه)
  UTM-Area: مساحت چندضلعی در سیستم تصویر UTM
  Local-Area: مساحت محلی چندضلعی (با اعمال ضریب مقیاس منطقه)
راهنمای استفاده از Localization
 1. ابتدا باید مختصات حداقل دو نقطه کنترل را در سیستم تصویر UTM و سیستم مختصات Local تهیه نمایید.
 2. این مختصات‌ها را در قالب فایل CSV یا TXT تهیه و در مسیر مشخص در داخل کنترلر کپی کنید.
 3. جهت وارد کردن فایل CSV مورد نظر، با لمس آیکون Menu از نوار بالا، گزینه Import Data را انتخاب نمایید. در صفحه باز شده گزینه CSV را انتخاب کرده و فایل نقاط را از مسیر ذخیره شده بارگذاری کنید.
 4. در صفحه اصلی نرم‌افزار، بر روی نام پروژه کلیک کرده و گزینه LOCALIZATION را انتخاب کنید.
 5. در صفحه باز شده، Plan Model را در حالت PLANAR و در صورت تمایل به محاسبه پارامتر تبدیل مؤلفه ارتفاعی، Height را در حالت AVERAGE قرار داده و در غیر این صورت در حالت NONE تنظیم نمایید و گزینه Add را لمس کنید.
 6. در صفحه باز شده، مختصات UTM و Local نقاط کنترل را نظیر به نظیر وارد کنید. در قسمت Source، مختصات UTM و در قسمت Local، مختصات Local نظیر آن را وارد کرده و گزینه SAVE را لمس نمایید.
 7. گزینه Add را انتخاب نموده و مختصات نقطه کنترل بعدی را نیز معرفی کنید.
 8. با انتخاب گزینه Compute، پارامترهای انتقال، دوران، مقیاس و دقت مسطحاتی و ارتفاعی بین دو مجموعه مختصات محاسبه می‌شود.
 9. می‌توانید دیگر نقاط کنترل را نیز اضافه کنید و دقت مسطحاتی و ارتفاعی را در صفحه Compute Result بررسی نموده و اگر باعث کاهش دقت می‌شود، آن را از محاسبات حذف کنید.
  لازم بذکر است که می‌توان از طریق آیکون Export موجود در نوار بالای صفحه، از نقاط کنترل، خروجی تهیه نمود و با استفاده از آیکون Import در پروژه‌ای دیگر جهت انجام Localization فراخوانی کرد. توجه داشته باشید که، فرمت فایل قابل قبول در این بخش از نوع json بوده و فراخوانی دیگر فرمت‌ها امکان‌پذیر نیست.
 10. گزینه APPLY را لمس نمایید. Localization انجام شده و با برداشت هر نقطه، هم مختصات UTM و هم مختصات Local آن محاسبه می‌شود. توجه داشته باشید که با هر بار افزایش و یا کاهش تعداد نقاط کنترل جهت محاسبه مجدد پارامترهای Localization، می‌بایست همه نقاط موجود در Data List حذف شده و مجدداً فراخوانی شود.
 11. همچنین می‌توانید نقاط با مختصات Local را در نرم‌افزار وارد کرده و پیاده‌سازی انجام دهید. به این نکته توجه شود که در Import Data، سیستم مختصات را باید در حالت Local قرار دهید.
راهنمای استفاده از Quick Code
 1. یک پروژه با معرفی نام، شماره زون UTM و سایر مشخصات لازم تعریف کرده و گزینه SAVE را انتخاب کنید.
 2. در صفحه اصلی نرم‌افزار، با انتخاب پروژه تعریف شده، صفحه مربوط به تغییرات پروژه باز می‌شود. به‌منظور استفاده از Quick Code گزینه CUSTOMIZE را انتخاب کنید.
 3. با انتخاب گزینه Add، صفحه مربوط به ایجاد یک Code جدید باز می‌شود. با لمس گزینه Icon، آیکون مورد نظر خود را انتخاب نموده و اندازه آن را در قسمت Size مشخص کنید. همچنین می‌توان از طریق Color رنگ دلخواه را تعیین کرد. با انتخاب گزینه Active، می‌توان کد مورد نظر را فعال و یا در حالت غیرفعال قرار داد. پس از اعمال تغییرات لازم گزینه APPLY را انتخاب کنید.
 4. این امکان وجود دارد که با یک ثانیه لمس سطر مربوط به هر Code، مشخصات مربوط به آن را ویرایش نمود.
 5. به‌طور پیش‌فرض در نرم‌افزار، کدهای تعریف شده در گروه Symbol قرار می‌گیرند.
 6. با استفاده از گزینه Group و سپس گزینه New می‌توانید گروه‌های جدید تعریف کرده و کدها را دسته‌بندی کنید.
 7. علاوه‌بر این که در قسمت تنظیمات هر Code، می‌توان آن را فعال و یا غیرفعال کرد؛ این امکان وجود دارد که هر گروه را نیز فعال یا غیرفعال نمود. برای این منظور از گزینه Active استفاده می‌شود.
 8. با انتخاب گزینه START در صفحه اصلی و سپس گزینه Survey جهت برداشت نقاط، کدهای فعال در پروژه نمایش داده می‌شود و برای برداشت هر نقطه با Code مورد نظر کافی است آن را انتخاب کنید.
 9. با لمس آیکون Menu از نوار بالا، در بخش Data List و سپس Point، لیست نقاط برداشت شده نمایش داده می‌شود.
 10. با لمس نوار Header به مدت چند ثانیه، می‌توانید در قسمت Column Visibility گروه‌های ساخته شده را انتخاب و SAVE کنید. در این صورت Code و Group مورد استفاده برای برداشت هر نقطه در مشخصات لیست نقاط نمایش داده می‌شود.
نحوه برداشت خط در حین برداشت RTK
 1. ابتدا از منوی START گزینه Survey را انتخاب کرده و آیکون برداشت خط را فعال نمایید.
 2. نام خط برداشت شده را وارد کرده و گزینه SAVE را لمس کنید.
 3. جهت برداشت خط، حداقل دو نقطه مورد نیاز است. بدین‌منظور با لمس آیکون Measure Point، نقطه اول را برداشت کنید. سپس به سمت نقطه دوم حرکت کرده و مجدداً آیکون Measure Point را لمس نمایید.
 4. پس از اتمام برداشت نقاط به‌منظور ذخیره نمودن خط، آیکون برداشت خط را لمس نموده و گزینه SAVE را انتخاب کنید.
 5. جهت مشاهده اطلاعات خط برداشت شده، پس از لمس آیکون Menu از نوار بالا، وارد بخش Data List شده و سپس گزینه Line را انتخاب نمایید.
 6. با لمس نام خط مورد نظر در لیست خطوط، می‌توان مشخصات خط را مشاهده نمود. پارامترهای طول موجود در مشخصات خط عبارت است از:
  UTM-Length: طول در سیستم تصویر UTM
  Local-Length: طول محلی (با ضریب مقیاس 1)
  S-Length: طول مایل (فاصله سه‌بعدی بین نقاط ابتدا و انتهای خط)
نحوه برداشت چندضلعی در حین برداشت RTK
 1. جهت برداشت چندضلعی ابتدا از منوی START گزینه Survey را انتخاب کرده و آیکون برداشت چندضلعی را فعال کنید.
 2. نام چندضلعی برداشت شده را وارد کرده و گزینه SAVE را لمس نمایید.
 3. جهت برداشت چندضلعی حداقل 3 نقطه مورد نیاز است. بدین‌منظور آیکون Measure Point را انتخاب کنید.
 4. سپس به سمت نقطه دوم حرکت کرده و مجدداً آیکون Measure Point را انتخاب کنید. نام نقطه را وارد کرده و گزینه START را لمس نمایید.
 5. نقاط بعدی را نیز به همین ترتیب برداشت نمایید. به‌منظور ذخیره مختصات رئوس، آیکون برداشت چندضلعی را لمس نموده و گزینه SAVE را انتخاب کنید.
 6. جهت مشاهده مساحت و محیط چندضلعی، با لمس آیکون Menu از نوار بالا، وارد بخش Data List شده و سپس گزینه Area را انتخاب نمایید.
 7. با لمس نام چندضلعی مورد نظر در لیست، می‌توان مشخصات آن را مشاهده نمود.
  پارامترهای موجود در مشخصات چندضلعی عبارت است از:
  UTM-Perimeter: محیط چندضلعی در سیستم تصویر UTM
  Local-Perimeter: محیط محلی چندضلعی (با اعمال ضریب مقیاس منطقه)
  UTM-Area: مساحت چندضلعی در سیستم تصویر UTM
  Local-Area: مساحت محلی چندضلعی (با اعمال ضریب مقیاس منطقه)
نحوه برداشت به صورت اتوماتیک
 1. برای برداشت به صورت اتوماتیک، از منوی START گزینه Survey را انتخاب کرده و آیکون Auto Measure را لمس نمایید.
 2. در صورتی که Auto Measuring در حالت By Distance قرار داشته باشد، می‌توان با وارد کردن فاصله دلخواه برداشت اتوماتیک را انجام داد. اگر Distance بر روی 10 تنظیم گردد، به ازای هر 10 متر یک نقطه ذخیره می‌شود. (لازم به ذکر است که به دلیل تأخیر زمانی در دریافت اطلاعات از طریق بلوتوث و همچنین به علت در حرکت بودن گیرنده، فاصله نقاط برداشت شده دقیقاً 10 متر نمی‌شود)
 3. ‌همچنین این امکان وجود دارد که در فاصله زمانی مشخص به صورت اتوماتیک نقطه را برداشت و ذخیره نمود. بدین‌منظور Auto Measuring را در حالت By Time قرار داده و فاصله زمانی مورد نظر را بر حسب ثانیه وارد کنید. سپس گزینه START را لمس نمایید.
 4. جهت متوقف کردن برداشت، مجدداً آیکون Auto Measure را لمس و گزینه YES را انتخاب کنید.
برداشت نقاط غیرقابل دسترس با ابزار CoGo، تقاطع با دو نقطه و دو طول
 1. به‌منظور استفاده از این روش، دو نقطه کمکی مورد نیاز است.
 2. از منوی START آیکون CoGo را لمس کرده و آیکون CoGo Intersection Distance را انتخاب کنید.
 3. در قسمت Point Name نام نقطه محاسباتی را وارد نمایید.
 4. نقطه کمکی اول را در قسمت Select P1 و نقطه کمکی دوم را در قسمت Select P2 معرفی کنید. سه روش برای معرفی نقاط کمکی وجود دارد.
  روش اول: با انتخاب گزینه Measure Point، می‌توانید نقطه مورد نظر را برداشت کنید.
  روش دوم: با انتخاب گزینه Current Position موقعیت فعلی گیرنده به‌عنوان نقطه کمکی در نظر گرفته می‌شود (در این حالت مختصات نقطه کمکی در لیست نقاط ذخیره نمی‌گردد).
  روش سوم: با انتخاب گزینه Select Point On Map امکان انتخاب نقطه از نقاط موجود در صفحه نقشه وجود دارد.
 5. فاصله نقطه کمکی اول تا نقطه محاسباتی را در قسمت Radius1 و فاصله نقطه کمکی دوم تا نقطه محاسباتی را در قسمت Radius2 وارد کنید.
 6. در صورتی که کنترلر دارای متر لیزری باشد می‌توان با لمس آیکون متر لیزری فاصله را اندازه‌گیری نمود. در غیر این صورت باید فواصل را با استفاده از متر اندازه‌گیری کرده و به صورت دستی وارد نمایید.
 7. در صورتی که نقطه مورد نظر در سمت چپ امتداد p1p2 قرار داشته باشد گزینه In Left و در غیر این صورت گزینه In Right را انتخاب کرده و گزینه CALCULATE را لمس نمایید.
  نقطه محاسبه شده را می‌توان در Map و یا Data list مشاهده نمود.
برداشت نقاط غیرقابل دسترس با ابزار CoGo، اخراج عمود
 1. به‌منظور استفاده از این روش، دو نقطه کمکی مورد نیاز است.
 2. از منوی START آیکون CoGo را لمس کرده و آیکون CoGo Offset را انتخاب کنید.
 3. در قسمت Point Name نام نقطه محاسباتی را وارد نمایید.
 4. نقطه کمکی اول را در قسمت Select P1 و نقطه کمکی دوم را در قسمت Select P2 معرفی کنید. سه روش برای معرفی نقاط کمکی وجود دارد.
  روش اول: با انتخاب گزینه Measure Point، می‌توانید نقطه مورد نظر را برداشت کنید.
  روش دوم: با انتخاب گزینه Current Position موقعیت فعلی گیرنده به‌عنوان نقطه کمکی در نظر گرفته می‌شود (در این حالت مختصات نقطه کمکی در لیست نقاط ذخیره نمی‌گردد).
  روش سوم: با انتخاب گزینه Select Point On Map امکان انتخاب نقطه از نقاط موجود در صفحه نقشه وجود دارد.
 5. فاصله افقی در امتداد p1p2 را در قسمت Horizontal Distance و فاصله عمودی را در قسمت Offset وارد نمایید.
 6. در صورتی که کنترلر دارای متر لیزری باشد می‌توان با لمس آیکون متر لیزری فواصل را اندازه‌گیری نمود در غیر این صورت، باید فواصل را با استفاده از متر اندازه‌گیری کرده و به صورت دستی وارد کرد.
 7. در صورتی که نقطه مورد نظر در سمت چپ امتداد p1p2 قرار داشته باشد، گزینه In Left و در غیر این صورت In Right را انتخاب کرده و گزینه CALCULATE را لمس نمایید. نقطه محاسبه شده را می‌توان در Map و یا Data list مشاهده نمود.
برداشت نقاط غیرقابل دسترس با ابزار CoGo، تقاطع
 1. به‌منظور استفاده از این روش، چهار نقطه کمکی مورد نیاز است.
 2. از منوی START گزینه CoGo را لمس کرده و آیکون تقاطع با استفاده از چهار نقطه را انتخاب نمایید.
 3. در قسمت Point Name نام نقطه محاسباتی را وارد کنید.
 4. نقطه کمکی اول را در قسمت Select P1، نقطه کمکی دوم را در قسمت Select P2، نقطه کمکی سوم و چهارم را نیز در قسمت Select Q1 و Select Q2 وارد نمایید. سه روش برای معرفی نقاط کمکی وجود دارد.
  روش اول: با انتخاب گزینه Measure Point، می‌توانید نقطه مورد نظر را برداشت کنید.
  روش دوم: با انتخاب گزینه Current Position موقعیت فعلی گیرنده به‌عنوان نقطه کمکی در نظر گرفته می‌شود (در این حالت مختصات نقطه کمکی در لیست نقاط ذخیره نمی‌گردد).
  روش سوم: با انتخاب گزینه Select Point On Map امکان انتخاب نقطه از نقاط موجود در صفحه نقشه وجود دارد.
 5. گزینه CALCULATE را جهت محاسبه نقطه لمس کنید. نقطه محاسبه شده را می‌توان در Map و یا Data list مشاهده نمود.
برداشت نقاط غیرقابل دسترس با ابزار CoGo، راستای خط گذرنده از دو نقطه
 1. به‌منظور استفاده از این روش، دو نقطه کمکی مورد نیاز است.
 2. از منوی START گزینه CoGo را لمس کرده و آیکون CoGo Intersection Distance را انتخاب کنید.
 3. در قسمت Point Name نام نقطه محاسباتی را وارد کنید.
 4. نقطه کمکی اول را در قسمت Select P1 و نقطه کمکی دوم را در قسمت Select P2 معرفی کنید. سه روش برای معرفی نقاط کمکی وجود دارد.
  روش اول: با انتخاب گزینه Measure Point، می‌توانید نقطه مورد نظر را برداشت کنید.
  روش دوم: با انتخاب گزینه Current Position موقعیت فعلی گیرنده به‌عنوان نقطه کمکی در نظر گرفته می‌شود (در این حالت مختصات نقطه کمکی در لیست نقاط ذخیره نمی‌گردد).
  روش سوم: با انتخاب گزینه Select Point On Map امکان انتخاب نقطه از نقاط موجود در صفحه نقشه وجود دارد.
 5. فاصله افقی در امتداد p1p2 را در قسمت Horizontal Distance وارد کنید.
 6. در صورتی که کنترلر دارای متر لیزری باشد می‌توان با لمس آیکون متر لیزری فاصله را اندازه‌گیری نمود. در غیر این صورت باید فاصله را با استفاده از متر اندازه‌گیری کرده و به صورت دستی وارد نمایید.
 7. در صورتی که نقطه مورد نظر مابین نقاط p1 و p2 قرار داشته باشد گزینه IN و در غیر این صورت گزینه OUT را انتخاب کرده و گزینه CALCULATE را لمس نمایید. نقطه محاسبه شده را می‌توان در Map و یا Data List مشاهده نمود.
پیاده‌سازی نقطه
به‌منظور پیاده‌سازی نقطه، پس از فراخوانی نقاط مورد نظر در نرم‌افزار به صورت زیر عمل کنید:
 1. ابتدا گزینه START را لمس کرده و منوی Stakeout را انتخاب نمایید.
 2. با انتخاب آیکون پیاده‌سازی، لیست نقاط باز می‌شود. نقطه مورد نظر را از لیست نقاط انتخاب کنید.
 3. در صورتی که گزینه GO TO NEXT لمس شود، نقطه بعدی جهت پیاده‌سازی انتخاب می‌گردد.
 4. همچنین با لمس GO TO NEAREST، نزدیک‌ترین نقطه برای پیاده‌سازی انتخاب می‌شود.
 5. نماگر Rover نشان‌دهنده موقعیت فعلی گیرنده و نماگر Stakeout نشان‌دهنده موقعیت نقطه پیاده‌سازی است. چهار پارامتر به‌منظور پیاده‌سازی نقطه در نوار وضعیت Stakeout نشان داده می‌شود. در ابتدا پیاده‌سازی را با پارامتر اول از سمت چپ (شامل جهت‌نما و فاصله افقی از نقطه پیاده‌سازی) آغاز کنید. در صورت جابجایی گیرنده، آیکون جهت‌نما جهت درست حرکت به سمت نقطه را نشان خواهد داد. هنگام رسیدن به فاصله 0.5 متری از نقطه مورد نظر، بوق هشدار شنیده می‌شود. توجه:
  - اگر از گیرنده مجهز به تیلت‌سنسور استفاده می‌کنید، به‌منظور نمایش درست جهت‌نما، می‌بایست پنل کاربری گیرنده به سمت اپراتور باشد.
  - پس از رسیدن به فاصله 0.5 متری نقطه، از پارامتر جابجایی در راستای شمال-جنوب و شرق-غرب (پارامترهای دوم و سوم از چپ) جهت پیاده‌سازی استفاده نمایید. زمانی پیاده‌سازی نقطه به درستی انجام شده است که گیرنده در حالت تراز بر روی نقطه قرار گرفته و پارامترهای نوار وضعیت نزدیک به صفر باشد.
  البته برای دستگاه‌های مجهز به تیلت‌سنسور نیازی به تراز بودن ژالن نیست و گیرنده همواره مختصات پای ژالن را محاسبه می‌کند. - پارامتر چهارم از چپ نیز بیانگر جابجایی ارتفاعی است که در پیاده‌سازی ارتفاعی نقاط (کد ارتفاعی) کاربرد دارد. - برای پیاده‌سازی با دقت سانتی‌متر حتماً لازم است گیرنده به سامانه‌های تعیین موقعیت آنی نظیر شمیم و یا ایستگاه Base (برای دستگاه‌های رادیودار) متصل بوده و با دریافت تصحیحات در حالت FIX قرار داشته باشد.
 6. پس از پیاده‌سازی نقطه می‌توان با لمس گزینه Measure، نقطه پیاده‌سازی شده را برداشت نمود. حالت برداشت می‌تواند Average ،Topo یا Tilt باشد. در صورتی که برداشت در حالت Average باشد، آیکون Measure را انتخاب کرده، نام نقطه را تعیین و گزینه START را لمس نمایید.
 7. جهت متوقف کردن پیاده‌سازی، آیکون لغو عملیات را انتخاب نموده و گزینه STOP STAKEOUT را لمس کنید.
پیاده‌سازی خط (Reference Line)
 1. به‌منظور پیاده‌سازی دقیق خط و نیز Reference Line ابتدا لازم است به سامانه‌های تعیین موقعیت آنی نظیر شمیم، هدی و یا سمت متصل شوید.
 2. برای شروع لازم است مختصات نقاط ابتدا و انتهای خط در نرم‌افزار وارد شده و خط مورد نظر ایجاد گردد. یا اینکه به‌طور مستقیم از طریق فایل DXF به نرم‌افزار فراخوانی شود.
 3. در گام بعد، روی خط مورد نظر کلیک کرده و با ورود به صفحه جزئیات، گزینه STAKEOUT را انتخاب کنید.
 4. در صفحه Stakeout Ref Line پارامترهای لازم برای پیاده‌سازی یک نقطه نسبت به خط را وارد نمایید.
  هر خط می‌تواند شامل چند بخش باشد. در قسمت Line Segment بخش مورد نظر را تعیین نمایید. طول هر بخش در مقابل آن نمایش داده شده است.
 5. این امکان وجود دارد که پیاده‌سازی نقطه از ابتدای خط یا انتهای خط شروع شود. برای شروع پیاده‌سازی از ابتدای خط، در قسمت Direction گزینه Start to End و برای شروع پیاده‌سازی از انتهای خط، گزینه End to Start را انتخاب نمایید.
 6. در قسمت Distance Along Line، مقدار فاصله نقطه پیاده‌سازی (از نقطه ابتدای خط) در راستای خط را وارد نمایید.
 7. در قسمت Offset، مقدار فاصله عمودی نقطه نسبت به خط را وارد نمایید. با توجه به Direction، اگر نقطه مورد نظر در سمت راست خط قرار دارد میزان Offset مثبت و در غیر این صورت، میزان Offset را با عدد منفی وارد کنید.
 8. در قسمت Height Offset، اختلاف ارتفاع نقطه نسبت به خط را وارد نمایید. با توجه به موقعیت نقطه نسبت به خط، از علامت صحیح مثبت یا منفی استفاده کنید.
 9. این امکان وجود دارد که پیاده‌سازی چندین نقطه (با فواصل مشخص از هم) نسبت به خط مرجع را انجام دهید. بدین‌منظور مقدار فاصله مورد نظر را در قسمت Increment وارد نمایید.
 10. جهت شروع عملیات پیاده‌سازی، گزینه START را لمس کنید.
 11. با کلیک بر روی نوار وضعیت، می‌توان از حالت Stakeout به منوی Reference Line تغییر حالت داد و پارامترهای فاصله افقی گیرنده از ابتدای خط (L∆)، فاصله عمودی گیرنده از خط (O∆) و فاصله ارتفاعی گیرنده از خط (H∆) را مشاهده نمود.
 12. پس از پیاده‌سازی نقطه می‌توان با لمس گزینه Measure، نقطه پیاده‌سازی شده را برداشت نمود. حالت برداشت می‌تواند Average ،Topo یا Tilt باشد. در صورتی که برداشت در حالت Average باشد، آیکون Measure را انتخاب کرده، نام نقطه را تعیین و گزینه START را لمس نمایید.
 13. جهت متوقف کردن پیاده‌سازی، آیکون لغو عملیات را انتخاب نموده و گزینه STOP STAKEOUT را لمس کنید.
اضافه کردن Attributes به پروژه
 1. ابتدا با لمس آیکون Menu از نوار بالا، گزینه Project را انتخاب کنید. سپس گزینه Edit را لمس نمایید.
 2. در صفحه باز شده عبارت Attributes را لمس کنید تا صفحه Add/Edit Attributes باز شود و با انتخاب عبارت ADD NEW ATTRIBUTE، در قسمت Attribute Name نام صفت مورد نظر را بنویسید. در قسمت Default Value نیز مقدار صفت را تایپ کنید.
 3. با هر بار لمس ADD VALUE این امکان وجود دارد که یک مقدار جدید ایجاد کنید. همچنین می‌توان قسمت Default Value را خالی رها کرد تا در حین برداشت مقدار صفت را وارد کنید.
 4. پس از لمس عبارت SAVE و سپس BACK به صفحه پروژه بازگشته و در صفحه پروژه با لمس آیکون Back به محیط نقشه وارد شوید.
 5. با لمس منوی START و انتخاب زیرمنوی Survey در حالت برداشت قرار بگیرید؛ با انتخاب گزینه Measure مقادیر انتخابی برای نقطه ثبت خواهد شد.
 6. برای مشاهده مقادیر وارد شده برای هر نقطه کافی است از حالت برداشت خارج و سپس نقطه مورد نظر را روی نقشه لمس کنید. اطلاعات توصیفی در صفحه مشخصات نقطه برداشت شده مشاهده می‌شود.
تعریف معیار دقت برای برداشت RTK
 1. در نرم‌افزار RaySurvey این امکان وجود دارد که پس از برداشت نقاط، دقت برداشت را مجدداً کنترل و مختصات برداشت شده را ذخیره و یا حذف کرد. بدین‌منظور از منوی تنظیمات گزینه Measuring Settings را انتخاب کرده و گزینه QUALITY را لمس نمایید.
 2. در صفحه Quality Control پارامترهای کنترل مختلفی وجود دارد که بنابر اقتضای برداشت می‌توان پارامترهای دلخواه را مقداردهی نمود.
  حداکثر عمر تصحیحات برای برداشت نقطه در بخش Max age تعیین می‌شود.
  قسمت Horizontal quality less than حد آستانه مربوط به دقت مسطحاتی و قسمت Vertical quality less than نیز مربوط به حد آستانه دقت ارتفاعی (برحسب متر) است.
 3. ضریب تعدیل دقت مسطحاتی و ارتفاعی نیز در قسمت Horizontal DOP و Vertical DOP وارد می‌شود.
 4. حداقل تعداد اپک‌های برداشتی نیز در قسمت Minimum number of point وارد شده، در نهایت تیک کنترل کیفیت برداشت را فعال و گزینه SAVE را لمس نمایید.
 5. پس از انجام تنظیمات فوق، از منوی START آیکون Survey را انتخاب کنید. در صورت برداشت نقطه می‌توان دقت نقاط برداشت شده را با حد آستانه‌های تعریف شده مقایسه و در صورت قابل قبول بودن نقطه، آن را ذخیره (STORE) و یا در غیر این صورت از ذخیره کردن صرف‌نظر (DISCARD) نمود.
پردازش داده‌های Rinex (Static و PPK) با استفاده از سامانه شمیم
  به‌منظور پردازش داده‌های خام ذخیره شده، پس از تبدیل داده‌های خام به فرمت Rinex، می‌بایست فایل مشاهدات در سامانه شمیم بارگذاری گردد. توجه داشته باشید که برای پردازش داده‌ها در سامانه شمیم نسخه 3.02 فایل مشاهدات Rinex مورد نیاز است. به همین جهت در صورت در اختیار داشتن اکانت فعال در سامانه شمیم از طریق یک مرورگر تحت وب و از طریق نشانی shamim.ssaa.ir/SBC وارد سامانه شمیم شوید.
 1. در قسمت User Name نام کاربری و در قسمت Password کلمه عبور حساب کاربری خود را وارد کنید.
 2. پس از ورود به سامانه از ابزار سمت چپ در قسمت پس‌پردازش (Post Processing)، گزینه محاسبه (Computation) را انتخاب کنید.
 3. در قسمت نام پروژه (Project name) به صورت دلخواه نامی برای پروژه خود تعریف نموده و در قسمت سیستم هدف (Target System)، شماره زون سیستم تصویر UTM مربوط به منطقه برداشت را تعیین نمایید.
 4. جهت بارگذاری داده‌های خام با استفاده از گزینه Add Rover Data، فایل مشاهدات مورد نظر (با فرمت O.) را مسیردهی کنید.
 5. محل تقریبی داده‌های خام روی نقشه مشخص می‌شود. همچنین در سمت راست نام داده‌های خام و حجم آن‌ها، نوع برداشت، نام آنتن و نوع گیرنده قابل مشاهده است. با انتخاب گزینه Submit و در نهایت انتخاب گزینه Confirm، فایل‌ها در سرور شمیم بارگذاری می‌شوند.
 6. علامت چرخ‌دنده به معنای انجام روند پس‌پردازش بوده که بسته به حجم فایل بارگذاری شده این روند به طول می‌انجامد. علامت تیک نیز به معنای اتمام روند پردازش است. در این قسمت می‌توان مختصات همه نقاط را در سیستم WGS84 و UTM به همراه کیفیت مختصاتی آن‌ها مشاهده کرد. همچنین امکان مشاهده گزارش هر نقطه به صورت فردی و یا گزارش تمام نقاط وجود دارد.
تنظیمات اتصال به اینترنت از طریق سیم کارت
  به‌منظور اتصال به اینترنت پس از قرارگیری سیم کارت در داخل گوشی تلفن همراه، تنظیمات زیر را انجام دهید:
 1. آیکون Device Settings را لمس نمایید.
 2. در صفحه تنظیمات، گزینه Network & Internet را انتخاب کرده و سپس وارد تنظیمات Mobile network شوید.
 3. گزینه Advanced و سپس Access Point Names را انتخاب کنید.
 4. با لمس آیکون Menu در نوار بالا، گزینه New APN را لمس کنید.
 5. در قسمت Name چنانچه اپراتور سرویس‌دهنده خدمات رایتل باشد، عبارت rightel، چنانچه اپراتور سرویس‌دهنده خدمات ایرانسل باشد، عبارت MTNirancel و در صورتی که اپراتور سرویس‌دهنده خدمات همراه اول باشد، عبارت MCI تایپ شود.
 6. در قسمت APN نیز همانند بخش Name عمل شود.
 7. برای اتصال به اینترنت از نوار کرکره‌ای در بالای صفحه گوشی وارد بخش shortcuts شده، آیکون Mobile data را انتخاب کنید. Cellular data را خاموش و سپس روشن کنید. در صورت صحت تنظیمات، علامت 4G ،3G یا E در نوار نوتیفیکیشن ظاهر می‌شود.
کلیدهای میانبر در گوشی‌های صنعتی Ray-HM
 1. برداشت نقطه: در گوشی‌های صنعتی Ray-HM این امکان وجود دارد که با فشردن دکمه زرد سمت چپ یا سمت راست یا وسط، عملیات برداشت نقطه صورت گیرد.
 2. دکمه‌های ترکیبی کنترلر در حالت برداشت
  F1+1: برداشت به صورت اتوماتیک
  F1+2: برداشت چندضلعی در حالت RTK
  F1+3: برداشت خط در حالت RTK
  F1+4: ورود نقطه به صورت دستی
 3. دکمه‌ی ترکیبی کنترلر در حالت پیاده‌سازی
  F2+1: انتخاب نقطه به‌منظور پیاده‌سازی
 4. دکمه‌های ترکیبی کنترلر در برداشت نقاط غیرقابل دسترس با ابزار COGO
  Dot+1: برداشت نقاط غیرقابل دسترس، روش راستای خط گذرنده از دو نقطه
  Dot+2: برداشت نقاط غیرقابل دسترس، روش تقاطع
  Dot+3: برداشت نقاط غیرقابل دسترس، روش اخراج عمود
  Dot+4: برداشت نقاط غیرقابل دسترس، روش تقاطع با دو نقطه و دو طول
قابلیت ضمیمه نمودن عکس به برداشت‌ها
 1. با انتخاب آیکون Menu از نوار بالا، از قسمت Data List به صفحه لیست نقاط، خطوط یا چندضلعی وارد شوید.
 2. در قسمت جزئیات، گزینه Photo را انتخاب نمایید.
 3. در صفحه باز شده با لمس آیکون عکسبرداری، از عارضه مورد نظر عکس بگیرید.
 4. با لمس آیکون Draw، امکان قرار دادن یادداشت بر روی تصویر وجود دارد. با لمس آیکون Choose Color، می‌توانید رنگ قلم را انتخاب نمایید. با لمس آیکون Rotate، عکس مورد نظر را می‌توان دوران داد.
 5. پس از اعمال تغییرات، ابتدا آیکون تیک و سپس آیکون ذخیره را لمس نمایید.
 6. توجه:
  برای هر عارضه تنها یک عکس ذخیره می‌شود. در نتیجه در صورت عکس گرفتن مجدد و ذخیره کردن آن، عکس قبلی حذف خواهد شد.