نرم‌افزار نقشه برداری RINEX

نرم‌افزار Rinex Convertor جهت تبدیل داده‌های خام باینری (.bin) به فرمت استاندارد راینکس (RINEX) توسط شرکت مکان پرداز رایمند توسعه داده شده است.

  معرفی محصول

  نرم‌افزار Rinex Convertor جهت تبدیل داده‌های خام باینری (.bin) به فرمت استاندارد راینکس (RINEX) توسط شرکت مکان پرداز رایمند توسعه داده شده است. آخرین نسخه این نرم‌افزار، نسخه 2.4 است که به صورت رایگان در دسترس کاربران قرار دارد.

  ویژگی های کلیدی

  • انتخاب دلخواه هر یک از سیستم‌های تعیین موقعیت GPS ،GLNASS ،GALILEO و BEIDU جهت تبدیل به فایل راینکس
  • تولید فایل راینکس در دو نسخه 2 و 3
  • تعیین پارامتر Interval به‌منظور تولید مشاهدات راینکس با ضریب زمانی خاص (10hz ،5hz 2hz ،1s ،2s ،5s ،10s ،15s ،20s ،30s و 60s)
  • تولید فایل مشاهدات برای هر یک از نقاط برداشت شده به طور مجزا