کاربردها

کاداستر شهری

• جانمایی و تثبیت عرصه املاک، تهیه نقشه‌های ثبتی و کاداستر شهری
• یک انتخاب ایده آل برای کارشناسان و نقشه‌برداران ثبتی
• RTK و PPK با دقت سانتی‌متر در فواصل بلند
• آنتن‌دهی عالی در محیط های چالشی
• سازگار با شبکه‌های شمیم، هدی، سمت، شهرداری ها و ...
• نرم افزار حرفه‌ای و بسیار ساده و کاربرپسند

کاداستر شهری

• جانمایی و تثبیت عرصه املاک، تهیه نقشه‌های ثبتی و کاداستر شهری
• یک انتخاب ایده آل برای کارشناسان و نقشه‌برداران ثبتی
• RTK و PPK با دقت سانتی‌متر در فواصل بلند
• آنتن‌دهی عالی در محیط های چالشی
• سازگار با شبکه‌های شمیم، هدی، سمت، شهرداری ها و ...
• نرم افزار حرفه‌ای و بسیار ساده و کاربرپسند

خطوط لوله نفت و گاز

• برداشت، پیاده‌سازی و نظارت بر پروژه‌های نقشه‌برداری، خطوط لوله و تاسیسات
• به روز رسانی اطلاعات مکانی و توصیفی سامانه‌های GIS سازمانی
• تهیه نقشه‌های Built و As-Built
• امکان اتصال به دستگاه لوله‌یاب و GPR برای تعیین موقعیت دقیق عوارض زیرسطحی
• انجام فعالیت‌های مختلف تعمیر و نگهداری، گشت و بازرسی، پاسخگویی به استعلامات مشخص کردن حریم
• آنتن‌دهی عالی در محیط‌های چالشی
• سازگار با شبکه‌های شمیم، هدی، سمت، شهرداری‌ها، …
• دریافت تصحیحات ماهواره‌ای L-Band در مناطق فاقد پوشش ارتباطات مخابراتی
• حفظ دقت تعیین موقعیت زیر یک متر تا یک ساعت پس از عدم دریافت تصحیحات
• نرم افزار حرفه‌ای و بسیار ساده و کاربرپسند

کشاورزی

• تهیه نقشه‌های دقیق کاداستر زراعی و باغات
• پیاده‌سازی طرح‌های کشاورزی
• تسطیح و پیاده‌سازی دقیق شیب
• نظارت بر طرح‌ها، صدور مجوز، پاسخگویی به استعلامات، گشت و بازرسی

کشاورزی

• تهیه نقشه‌های دقیق کاداستر زراعی و باغات
• پیاده‌سازی طرح‌های کشاورزی
• تسطیح و پیاده‌سازی دقیق شیب
• نظارت بر طرح‌ها، صدور مجوز، پاسخگویی به استعلامات، گشت و بازرسی

ساخت و ساز و راهسازی

ابزار قدرتمند جمع آوری، پیاده‌سازی و نظارت بر اجرا در پروژه‌های راهسازی سادگی، سهولت و سرعت در تهیه نقشه‌های توپوگرافی طراحی و پیاده‌سازی مسیر سازگار با شبکه‌های شمیم، هدی، سمت، شهرداری‌ها و ... نرم افزار حرفه‌ای و بسیار ساده و کاربرپسند

صنایع آب و فاضلاب

• ابزار قدرتمند جمع آوری، پیاده‌سازی و نظارت بر اجرا در پروژه‌های نقشه‌برداری و GIS
• تعیین موقعیت عوارض زیرسطحی با اتصال به دستگاه لوله یاب و GPR
• تعیین موقعیت دقیق موقعیت عوارض نظير منهول‌ها، شیرها، انشعابات و …
• سازگار با شبکه‌های شمیم، هدی، سمت، شهرداری‌ها و …
• نرم افزار حرفه‌ای و بسیار ساده و کاربرپسند
• آنتن‌دهی عالی در محیط‌های چالشی

صنعت برق

• تعیین موقعیت دقیق عوارض و خطوط انتقال
• تعیین موقعیت کابل‌های زیرسطحی
• تعیین دقیق حریم خطوط انتقال
• ابزار قدرتمند جمع آوری، پیاده‌سازی و نظارت بر اجرا در پروژه‌های نقشه‌برداری و GIS
• آنتن‌دهی عالی در محیط‌های چالشی و مجاورت خطوط انتقال برق
• سازگار با شبکه‌های شمیم، هدی، سمت، شهرداری‌ها و ...
نرم افزار حرفه‌ای و بسیار ساده و کاربرپسند

صنعت برق

• تعیین موقعیت دقیق عوارض و خطوط انتقال
• تعیین موقعیت کابل‌های زیرسطحی
• تعیین دقیق حریم خطوط انتقال
• ابزار قدرتمند جمع آوری، پیاده‌سازی و نظارت بر اجرا در پروژه‌های نقشه‌برداری و GIS
• آنتن‌دهی عالی در محیط‌های چالشی و مجاورت خطوط انتقال برق
• سازگار با شبکه‌های شمیم، هدی، سمت، شهرداری‌ها و ...
نرم افزار حرفه‌ای و بسیار ساده و کاربرپسند

زمین شناسی و معدن

• برداشت و تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی بزرگ مقياس معدنی
• برداشت موقعیت ساختارهای زمین‌شناسی و پهنه‌های دگرسانی واقع در محدوده نقشه زمین‌شناسی
• برداشت موقعیت زون‌های حاوی ماده معدنی جهت پیاده‌سازی بر روی نقشه زمین‌شناسی
• برداشت موقعیت نمونه‌های اکتشافی
• برداشت موقعیت ایستگاه‌ها و پروفیل‌های ژئوفیزیک اکتشافی
• برداشت موقعیت دپوی مواد معدنی و باطله و وضعیت گسترش آن
• پیاده سازی موقعیت دقیق نقاط انفجار، حفاری و ...
• مانیتورینگ انواع زمین لغزش‌ها
• مانیتورینگ فرونشست زمین (عوارض طبیعی و مصنوعی)
• دیسپاچینگ و هدایت دقیق ماشین آلات در معادن

کاربری شهری

• تعیین موقعیت دقیق مبلمان شهری
• توسعه و نگهداری خطوط فیبرنوری
• بررسی شبکه معابر از وضع موجود تا پیاده‌سازی طرح تفصیلی
• تدقيق نقشه محدوده حریم شهر ونظارت بر ساخت و سازهای واقع در حریم شهر
• نظارت بر اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی فضای سبز
• پاسخگویی به استعلامات
GIS و مدیریت منابع و دارایی‌ها

کاربری شهری

• تعیین موقعیت دقیق مبلمان شهری
• توسعه و نگهداری خطوط فیبرنوری
• بررسی شبکه معابر از وضع موجود تا پیاده‌سازی طرح تفصیلی
• تدقيق نقشه محدوده حریم شهر ونظارت بر ساخت و سازهای واقع در حریم شهر
• نظارت بر اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی فضای سبز
• پاسخگویی به استعلامات
GIS و مدیریت منابع و دارایی‌ها