واحد تحقیق و توسعه

تمامی مراحل طراحی محصولات تولیدی شرکت در داخل کشور و توسط متخصصان داخلی انجام می شود. در این مسیر تلاش شده است تا بیش از 80 درصد کالای تولید با اتکا به نیروهای متخصص کشورمان بومی سازی شده تا گام مثبتی در جهت کارآفرینی و پیشرفت کشور برداشته شود.

تمامی مراحل طراحی محصولات تولیدی شرکت در داخل کشور و توسط متخصصان داخلی انجام می شود. نظر به اینکه محصولات تولیدی این شرکت، در دسته محصولات High-Tech با کاربری تخصصی و مهندسی می باشد، طراحی آن دارای پیچیدگی های زیاد می باشد. طراحی در سه بخش مکانیک، الکترونیک و نرم افزار صورت می گیرد.

آنچه در واحد تحقیق و توسعه اتفاق می افتد:

واحد تحقیق و توسعه ولویکس ، با توجه به تغيير ساختار شرکت و هم‌زمان با گسترش فعاليت‌های گروه در زمینه صنایع برق، نفت و گاز ، آب و فاضلاب و.. و با تأکيد بر ضرورت انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و توسعه‌ای در بهینه‌سازی عملکرد و بهبود خدمات ارائه شده تأسیس شد. هدف اصلی از این اقدامات، جهت‌دهی تحقیقات درون‌زا به منظور کسب فناوری‌های کلیدی در بدنه ولویکس است تا بر پایه آن بتوانیم با مزیت رقابتی فناورانه، همزمان خلق ارزش و کاهش فاصله با رقبا در بازار را دنبال کنیم.

مأموریت این واحد، ایجاد بستری مناسب برای تبیین، برنامه‌ریزی، هماهنگی، اجرا و كنترل فعالیت‌های تحقیقاتی در جهت ارائه راهکار علمی برای حل مسائل پیش رو در زمینه‌های مختلف است. این واحد سیاست‌گذاری و هدایت فعالیت‌های لازم جهت توسعه و ارتقاء فناوری و تقویت بنیادِ دانش در همه سطوح شرکت را بر عهده داشته و تلاش می‌کند با ایجاد هسته‌ مناسب و بهره‌گیری از نیروهای انسانی متخصص، مبانی علمی روز، همکاری با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی داخلی و خارجی و دانش موجود در کلیه واحدها، با رویكرد مدیریت دانش، پویایی این گروه را تسهیل نماید.

شرح وظایف واحد :

1 - جمع آوری طرحهای تحقیقاتی در سطح شرکت

2 - بررسی و کسب مجوز برای اجرا

3 - پیش بینی و تعیین بودجه موردنیازاجرای طرحهای تحقیقاتی

4 - تهیه و تنظیم برنامه زمانی اجرای طرحهای تحقیقاتی

5 - ...