لیست دوره های آموزشی

مبانی شیرهای اطمینان

شیرهای اطمینان به عنوان آخرین تجهیزات مکانیکی که از مراکز مختلف صنعتی محافظت می کنند، از حساسیت ویژه ای برخوردارند. همچنین با توجه به گستردگی کاربرد این شیرها در تمامی بخش های صنعت، همچون: چاه های استخراج نفت و گاز، پالایشگاه ها، خطوط انتقال، پتروشیمی ها، صنایع غذایی، دارویی و... جایگاه مهمی به دست آورده اند.

کاربرد شیرهای اطمینان در صنعت نفت

از تجهیزات ویژه ای که یک واحد را در مقابل افزایش ناگهانی فشار ایمن می سازد شیرهای اطمینان هستند. شیرهای اطمینان به عنوان وسیله ای مناسب جهت جلوگیری از ازدیاد فشار ناگهانی در چاه های استخراج نفت و گاز، پالایشگاه ها، خطوط انتقال، پتروشیمی ها برای انواع سیالات مختلف از قبیل گاز ، بخار، آب ویا هوای فشرده استفاده می گردند.

طراحی با نرم افزار Valvestar

سایزینگ به معنای انتخاب شیر اطمینان مناسب با در نظر گرفتن شرایط پروسسی هر پروژه می باشد که با کمک نرم افزارهای تخصصی انجام می شود. Valvestar یکی از کامل ترین نرم افزار های سایزینگ شیرهای اطمینان می باشد که توسط شرکت آلمانی لرز به صورت رایگان در اختیار عموم قرار گرفته است.

تفاوت انواع مختلف شیرهای اطمینان

شیرهای اطمینان API بر اساس جزییات فنی استاندارد API طراحی شده و از سایز 1 اینچ آغاز می گردد و شامل شیرهای ذکر شده در جداول استاندارد APIمی باشد. شیر های اطمینان Compact Performance بر اساس استاندارد ASME طراحی شده و شامل سایزهای کوچک تر از 1 ینچ نیز می باشد.